Tajemství české minulosti 10/2014

Pokřivený mýtus mistra Jana Husa
Témata z aktuálního čísla: 
  • Poraz strom, postav člun
  • Počátky mezi Římem a Byzancí
  • Za hranice v maškaře
  • S nadšením vstříc prohře
  • Urozená světice


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Bratři ve při
Spor mezi moravskými markrabaty Joštem a Prokopem se rozrostl ve válku všech Lucemburků

Jak se žilo

Veselka urozených
Návštěva svatby Adama ze Schwarzenberka nám umožňuje nahlédnout do života šlechty v 17. století

Politika

Proč rozbíjet monarchii
T. G. Masaryk byl dlouho zastáncem setrvání Čechů v habsburské říši. Proč po vypuknutí první světové války změnil názor a zahájil odboj?

Náboženství

Inkvizitoři proti kacířům
Ve 14. století se i v českých zemích rozšířilo působení valdenských a jiných sekt, po kterých začali pátrat papežští inkvizitoři

Klenoty Koruny české

Husitský hrad nad Polabím
Kunětická hora nedaleko Pardubic byla ve středověku výhodným strategickým místem pro pevný hrad

Cestovatelé a dobrodruzi

Mezi lidojedy
Cestovatel Enrique Stanko Vráz prožil strastiplná dobrodružství na tichomořských ostrovech

Archeologie

Pátrání po záhadách
Čtyři téměř detektivní příběhy z výzkumů českých archeologů na stopě kuriozních nálezů

Umění

Urozená světice
Obraz svaté Anežky z rodu Přemyslovců z roku 1482 je jedním z klenotů české pozdní gotiky,

Rodokmen

Zlořečení Lomikarové
Rod neblaze proslulého Volfa Maxmiliána Lammingera není zajímavý jen díky proslulé kauze s Kozinou a Chody

Osobnost

Hus, mravnosti brus
Druhý život slavného kazatele byl snad ještě spletitější a rozporuplnější než jeho skutečné osudy

Historická perlička

Za hranice v maškaře
Oblíbený komik Jára Kohout uspořádal v roce 1948 svůj útěk na západ jako veselé divadelní představení

Rozhovor

Počátky mezi Římem a Byzancí
Historika Davida Kalhouse jsme se ptali na návaznost rané české historie na Velkomoravskou říši

Erbovní pověst

O dětech z krabice
Rod Krabiců z Veitmile získal svůj podivný název údajně podle odložených dětí ve vzdáleném mlýně

Historická detektivka

Otrávil král švagra?
Roku 1290 na pražském dvoře Václava II. nečekaně zemřel mladý Rudolf Habsburský. Byl otráven? A kdo na tom mohl mít zájem?

Oživlá historie

Poraz strom, postav člun
Loď zvaná monoxyl sloužila jako plavidlo už před 12 000 lety pravěkým lidem a dělali ji i staří Slované

Mapa

Jede poštovský panáček
Plán poštovních spojení v rakouském císařství z roku 1826 mimo jiné ilustruje náskok západní části monarchie

Na pranýři

Odstraněný generál
Československý důstojník ruské národnosti Sergej Vojcechovský zaplatil v květnu 1945 za svůj odpor vůči bolševikům

Ženy v historii

V sobě udušuje a mrtví
Potrat, dnes obecně považovaný za právo každé ženy, byl po dlouhá staletí vnímán jako jeden z nejhorších možných zločinů

Obrazem

S nadšením vstříc prohře
Po stopách ztracené války s Pruskem z roku 1866 se vydáme prostřednictvím dobových karikatur o politicích i generálech

Zpět na Tajemství české minulosti