Tajemství české minulosti 11/2013

Ladislav Pohrobek - záhadná smrt nadějného krále
Výběr z obsahu: 
  • Blonďatý král „holec“
  • Válka bratrů Mašínových
  • Léčili kořenářky, kováři i kati
  • Kdo byl agent A-54?
  • Krajina zmizelá a budoucí


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Blonďatý král „holec“
Ladislav Pohrobek byl sice velmi mladým panovníkem, ale nebyl jen loutkou v rukách svých zemských správců

Válka bratrů Mašínových
Jedna z nejkontroverznějších událostí našich moderních dějin: příběh protikomunistické odbojové skupiny Ctirada a Josefa Mašinových

Léčili kořenářky, kováři i kati
Běžní lidé ve středověku obvykle nechodili za vzdělanými lékaři, ale vyhledávali pro léčení různé alternativy

Mezi Siouxy
Mladý Vojta Náprstek se během pobytu v Americe zapojil do vyjednávání s indiáni. Jejich nespokojenost však vedla ke krvavému povstání

Na zemi i pod zemí
Landek nedaleko Ostravy je hornickým muzeem, kde si můžete sami na vlastní kůži vyzkoušet nástrahy hornické práce

Poklad templářů
Legenda o bájném pokladu na Veveří začíná tím, že templáři nechali zavraždit Václava III., aby jej okradli

V boji s „nepřítelem křesťanstva“
Turecké nebezpečí se českých zemí zdánlivě přímo nedotýkalo, ale přesto pro ně přinášelo vážné důsledky. Řada našich krajanů s Turky válčila a zemřela

Krysařovy děti
Legendární krysař z německého města Hameln možná odvedl děti měšťanů až na Moravu nedaleko Brna

Krajina zmizelá a budoucí
Klimatolog a geolog Václav Cílek o tom, jak člověk proměňuje okolní krajinu a o tom, a co lidské společnosti přinášejí změny klimatu

Pod erbem hrábí
Rod Hrabišiců patří k těm, které jsou zapsány v nejstarších kapitolách české historie

Záliby mocných
Víte, co měli společného Václav II., Leopold I., František II., František Josef I., T. G. Masaryk a Edvard Beneš? Zajímavé koníčky

Komenského alegorický svět
Obraz města, který má představovat společenské uspořádání rozháraného světa v 17. století

Kdo byl agent A-54?
Dvojitý agent Paul Thümmel pracoval pro nacistický Abwehr, československou rozvědku a za války údajně i pro odboj

Zapuzená královna
Adléta Míšeňská byla první těžce vydobytou ženou Přemysla Otakara I. Když se však stal kníže  králem, neváhal ji zapudit

Zakopaný pes
Od pravěku byl člověk obklopen různými druhy zvířat a jejich pohřby měly mnohdy rituální charakter. Platilo to i o starých Germánech

Nohy v teple a suchu
Obrazový průvodce roztodivnou obuví různých vrstev společnosti od Velké Moravy až do éry baroka

Rakouský Manchester
Moravská metropole Brno se v 19. století stala opravdovou baštou průmyslové revoluce. Její vzestup započala úspěšná obrana před Švédy

Toulky českou minulostí

Jednota bratrská nepatřila k původním proudům husitské revoluce. Její příslušníci odmítali násilí a ideologicky se svářili s utrakvisty a katolíky, a proto byli častým terčem pronásledování a perzekuce.

  • Předchůdci a zakladatelé
  • Zbožní učenci a literáti
  • Léta stíhání
Zpět na Tajemství české minulosti