Tajemství české minulosti 35 (11/2014)

Rabi Löw: Stvořitel golema
Výběr z obsahu: 
  • Zarytý geocentrik
  • Čáp spasitel
  • Císařův tragický lov
  • Pocta zemi moravské
  • Největší český borecProhlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Největší český borec
Gustav Frištenský nebyl jen ohromný silák a atlet, ale za druhé světové války také účastník odboje

Erbovní pověst  

Čáp spasitel
Legendární předek Dobřenských z Dobřenic byl údajně zachráněn ze zajetí pohanů čápem

Konflikt

Kníže může být jen jeden
Základy Velkomoravské říše položil kníže Mojmír vítězstvím nad nitranským Pribinou

Historická detektivka

Císařův tragický lov
Karel VI. zabil při lovu svého hostitele Adama Františka ze Schwarzenberku a objevila se fáma, že schválně

Věda

Zarytý geocentrik
Jan Amos Komenský nebyl jen pedagogem, ale vášnivě se věnoval také astronomii

Češi za hranicemi

V zemi horka a bavlny
Především za první republiky hledalo mnoho Čechů naději na lepší život v daleké Argentině

Umění

Poprvé proti křižákům
Polský romantický malíř Jan Matejko ztvárnil na mistrovském obrazu bitvy u Grunwaldu též Jana Žižku

Na pranýři

Největší z grázlů
Jan Jiří Grázl byl povedený bandita, násilník, lupič a zabiják, z něhož některé legendy dělaly hrdinu

Mýty naší historie

Rabín a hliněný sluha
Pověsti přisoudily rabbi Löwovi stvoření golema, ale on byl především náboženský učenec a filozof

Dokument

Pocta zemi moravské
Paprocký oslavil ve svém Zrcadle slavného Markrabství moravského největší osobnosti historie této země

Politika  

Páni protektorátu
Vedle smutně proslulého Reinharda Heydricha měly české země ve válečné době ještě tři další nacistické správce

Rozhovor

Středověk jako živý
Rozhovor o projektu Kingdom Come: Deliverance, který v počítačové hře ztvární život v roce 1403

Klenoty Koruny české

V domovech Valachů
Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm patří k nejznámějším rekonstrukcím starobylého vesnického prostředí

Jak se žilo

Hejtman volá do zbraně!
Jak se cítil bojovník z řad nižší šlechty na tažení polních vojsk v době husitských válek

Archeologie

Temné stopy války
Archeologové neobjevují v zemi jen pozůstatky dávných časů, ale též příběhy z dob nacistické okupace

Ženy v historii

Barokní vizionářka
Maxmiliána Zásmucká ze Zásmuk byla v podstatě křesťanská vědma zprostředkující tajemná vnuknutí

Obrazem

Chráněnci svatého Floriána
Unikátní bory dobrovolných hasičů pomohly od 19. století v mnoha vypjatých situacích, ale třeba Národní divadlo před požárem nezachránily

Zpět na Tajemství české minulosti