Tajemství české minulosti 12/2013

Levobočci Rudolfa II. - Šílenci, zhýralci a jeptišky
Výběr z obsahu: 
  • Miláček národa
  • Den záchrany Marie Terezie
  • Kazatel udělal z císaře Antikrista
  • Císařovi levobočci
  • Pán světa


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Miláček národa
Dramatik a literát Josef Kajetán Tyl, autor české hymny, prožil život jako kočovný herec, většinou bez pravidelných příjmů a prostředků

Den záchrany Marie Terezie
Bitva u Kolína patřila k rozhodujícím okamžikům sedmileté války. Pruský král Fridrich II. tehdy poprvé utrpěl porážku od Rakušanů

Pohádkový hrad
Bouzov je dnes přestavěn v romantickém stylu, ale jeho slavná historie sahá hluboko do středověku

Kacířský hrabě
František Antonín Špork šířil v 18. století nábožensky neortodoxní literaturu a myslel si, že se mu nemůže nic stát

Český agent a spolupráce mocností
Miroslav Polreich jako rezident československé rozvědky zprostředkovával jednání mezi CIA a KGB

Kazatel udělal z císaře Antikrista
Milíč z Kroměříže byl původně obyčejným knězem, ale přišlo obrácení a on začal kritizovat poměry v církvi

Stůjte, nezabíjejte!
Před dvěma sty lety zajala spojenecká armáda u českého Chlumce drsného a drzého Napoleonova generála Dominique Vandamma

Centrum mocnářství
Vídeň na přelomu 18. a 19. století dosud čekala na přerod pevnostního města v moderní aglomeraci

Císařovi levobočci
Rudolf II. se nikdy neoženil, ale měl řadu nemanželských potomků, z nichž většina skončila hodně smutněPán světa
Povídka z doby před 30 tisíci lety, kdy se na severu východní Evropy rozvíjela jedna z nejstarších kultur Homo sapiens

Utýraná kněžna
Šokující případ domácího násilí u šlechty v raném novověku, při němž zemřela Marie Terezie z Ditrichštejna

Top českého umění
Proč je tak oblíbená česká moderna? Přehled nejdražších vydražených obrazů od českých malířů a jejich životní příběhy

Prostě Červíček
Alberto Vojtěch Frič přivezl ze svých cest do Prahy jihoamerického indiána, který se stal velkou atrakcí

Nejmocnější přemyslovský král
Zahraniční politika Václava II. vedla k vytvoření největší středoevropské říše pod vládou Prahy

Stříbrný kůň z Milána
Podle legendy jistý Ješek, předek pánů z Pardubic, odvážně ukradl v obleženém Miláně koně, jehož při útěku přepůlila brána

Přijíždí vůdce
Známé i méně známé fotografie z návštěvy Adolfa Hitlera v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939

Toulky českou minulostí
Nástup knížete Břetislava I., zvaného Český Achilles, proběhl za nezvyklých okolností. Byl totiž nemanželským synem knížete Oldřicha a pradleny Boženy, takže musel unést vznešenou kněžnu Jitku a vypořádat se se strýcem Jaromírem. 

  • Zrození Českého Achilla
  • Vláda pevné ruky
  • Kníže proti králi
Zpět na Tajemství české minulosti