Tajemství české minulosti 3/2014

Sámo a jeho říše
Témata z aktuálního čísla: 
  • Hvězdou proti své vůli
  • Za vínem do staré monarchie
  • Poslední ze zavržených
  • Ženská, nebo drak?
  • Lékaři ve víru husitské revoluce


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Historická detektivka

Šťastná hodina ministerského předsedy
První premiér Československa Karel Kramář unikl jako zázrakem atentátu. Zachránila ho peněženka v náprsní kapse

Na pranýři

Vendeta po česku
Loupeživý rytíř Mikuláš z Potštejna využíval zmatků za vlády Jana Lucemburského. Nakonec  ho ztrestal markrabě Karel

Rozhovor

Světla a stíny osvícenství
Historička Daniela Tinková popisuje, čím se zabývali lidé za vlády Marie Terezie a Josefa II. a jak to vnímáme dnes

Archeologie

Nejstarší příbytek u nás
Víte, že v Přezleticích nedaleko Prahy bylo nalezeno sídliště z tak dávného pravěku, že starší jsou už jen příbytky v Africe?

Cestovatelé a dobrodruzi

Čtyři léta Evropou
Mladý Filip Zikmund z Ditrichštejna sbíral zkušenosti na kavalírské cestě v Paříži, v Madridu i v Římě

Klenoty Koruny české

Slovanské slavnosti na Tanečnici
Beskydská hora Tanečnice získala své jméno podle pověsti z pradávných pohanských dob

Ženy v historii

Žena poslancem
Před první světovou válkou byla emancipace žen žhavým tématem a zvolení první poslankyně vyvolalo pozdvižení

Osobnost

Cizinec vůdcem Slovanů
Slavný Sámo možná nebyl ani Frank ani kupec, ale stal se vůdcem slovanského svazu a zakladatelem první říše na našem území

Umění

Hvězdou proti své vůli
Fotograf Miroslav Tichý byl svým okolím považován za šmíráka a podivína, dokud v něm na Západě neobjevili geniálního umělce

Politika

Když se perou biskupové
Nestává se často, že jeden biskup nechá zmlátit druhého, ale když jde o majetky a vliv, jako v případě Přemyslovce Jaromíra…

Historická perlička

Poslední ze zavržených
Osvald Závodský byl posledním z komunistických soudruhů popravených v padesátých letech kvůli vnitřním čistkám

Konflikt

Krvavá ikona jménem Dukla
Karpatsko-dukelská operace byla komunistickým režimem prezentována jako oslava hrdinství, ale ve skutečnosti šlo o zpackanou krvavou řež

Dobová mapa

Za vínem do staré monarchie
Vinařství bylo i v Rakousku-Uhersku rozšířeným a výnosným hospodářským odvětvím, u nás vynikala samozřejmě jižní Morava

Věda

Neseme odkaz předků
Genetická genealogie zkoumající příbuzenství osob podle DNA je prospěšná i při zkoumání historických souvislostí

Erbovní pověst

Ženská, nebo drak?
Na základě požadavku Jošta Lucemburského vznikla pověst o Meluzíně, bytosti, která pak vešla do mnoha evropských erbů

Náboženství

Strašidlo věřících
Přihlásit se v 19. století k ateismu, jak to učinil sedlák Alfons Šťastný, znamenalo vyvolat společenský skandál

Jak se žilo

Lékaři ve víru husitské revoluce
Pražskou univerzitu museli v husitských dobách opustit mnozí věhlasní lékaři, jiní naopak nové ideje podporovali

Obrazem

Na věčnou památku
Pomníky mají upomínat na významné události či osobnosti, ale když se po změně režimu stanou zavrženými, je potřeba je zbourat – ať už jde o Masaryka nebo Stalina

Toulky českou minulostí

Hon na čarodějnice
Kladivo na čarodějnice je jeden z nejlepších českých historických filmů. Hrůza popisovaných událostí přibližuje skutečný příběh nevinných lidí, kteří museli zemřít kvůli pověrčivosti jedněch a chamtivosti druhých. Procesy s čarodějnicemi tvoří černou kaňku historie celé Evropy. U nás poznamenala především Velké Losiny.


Mučení bylo při výsleších běžnou praxí

Zpět na Tajemství české minulosti