Tajemství české minulosti č. 38

Beneš mezi Hitlerem a Stalinem
Výběr z obsahu: 
  • Mýtus o národní tragédii
  • Co praví hvězdy
  • Pero mocnější meče
  • Osud zavržené dcery národa
  • Osudová rozhodnutí Edvarda BenešeProhlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt
Kdo vládne království?
Po nástupu na trůn se musel Jan Lucemburský vypořádat s opozicí české šlechty v čele s Jindřichem z Lipé

Historická perlička
Ochránkyně Vyšehradu
Tímto titulem nazývali spisovatelku Popelku Biliánovou, která se zasloužila o zachování této památky

Politika
Náš poslední korunovaný král
Ferdinand V. zvaný Dobrotivý byl sice poněkud slabomyslný, ale v Čechách a na Moravě jsme ho měli rádi

Češi za hranicemi
V ostrovním ráji
Kdo byli první krajané na Tahiti? Víte, že Milan Rastislav Štefánik měl údajně v plánu založit na ostrově kolonii?

Mýty naší historie  
Slávou opředená listina

Zlatá bula sicilská je považována za jednu z nejdůležitějších českých státotvorných listin. Proč jí přemyslovští králové takový význam nepřikládali?

Oživlá historie
Jídlo pro cestovatele
Jak vyrobit bez moderních konzervačních prostředků jídlo, které by vydrželo na dlouhých cestách

Osobnost
Osudová rozhodnutí Edvarda Beneše
Hodnocení činů druhého československého prezidenta je zatíženo stínem Mnichova a předání moci komunistům

Klenoty Koruny české
Malebná lhota
Romantický zámek Červená Lhota je známý především díky své rudé barvě, jež se krásně odráží v přilehlém rybníku

Jak se žilo
Dospívání urozených
Výchova mladých šlechticů v raném novověku systematicky připravovala chlapce na náročnou roli privilegovaného člena společnosti

Na pranýři
Rytíři, kteří loupili
Příběhy loupeživých rytířů z doby předhusitské, kdy se lapkovství dalo provozovat napůl legálně, třeba i pod záštitou markraběte

Ženy v historii
Osud zavržené dcery národa
Národ uspořádal osiřelé dceři Karla Havlíčka loterii na podporu jejího vzdělání, ale pak chtěl rozhodovat i o jejím osudu

Archeologie 
Obří pohřebiště z pravěku
Nález pohřebního areálu v Předmostí u Přerova vyvolal svého času senzaci. Dodnes kolem něj existuje spousta vědeckých teorií

Rozhovor
Mýtus o národní tragédii
Profesor Dušan Uhlíř vyvrací některé zažité představy o slavné prohře českých dějin na Bílé hoře roku 1620

Erbovní pověst
Partie s rozbitou hlavou
Holub z Dohalic prý získal svůj erb tak, že porazil mouřenínskou princeznu v šachu. Co pak jako vítěz udělal?

Historická detektivka
Záhada čáslavské lebky
Kde leží ostatky největšího českého vojevůdce Jana Žižky? Patří lebka nalezená v Čáslavi opravdu jemu?

Umění 
Mezi vlastí a Francií
Malířka Zdeňka Braunerová sice profesně dosáhla na nejvyšší mety, ale v osobním životě se jí nikdy nedařilo

Věda
Co praví hvězdy
Vysmívaná a zavrhovaná „pavěda“ astrologie sehrála v českých dějinách významnou roli zejména v době Rudolfa II.

Obrazem
Pero mocnější meče
Karikatury v rakouském tisku za Velké války očerňovaly nepřátelské mocnosti a vyzdvihovaly hrdinství vlastních vojáků

Zpět na Tajemství české minulosti