Tajemství české minulosti 36 (12/2014)

Četníci za první republiky
Výběr z obsahu: 
  • Život mezi zkamenělinami
  • Strážmistr Arazim a ti druzí
  • Jedlíci zlatého věku
  • Nechtěný „požádaný král“
  • Špioni Třetí říšeProhlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost
Nechtěný „požádaný král“
Nešťastný osud Zikmunda Korybutoviče, který se chtěl stát v husitských Čechách králem

Archeologie
Jedlíci zlatého věku
Jak připravovali své jídlo lovci mamutů v moravském gravettienu? Překvapivě nejedli až tak moc mamutů

Erbovní pověst
Poražený mouřenín
Kobylkové z Kobylího mají ve znaku půl černocha, kterého prý porazil jejich statečný předek

Jak se žilo
Strážmistr Arazim a ti druzí
Seriál Četnické humoresky má své historické kořeny a postavy jsou vytvořeny podle skutečných strážníků

Politika
Císařovnin trik
Ve válkách s Pruskem přišla Marie Terezie o Slezsko, ale politickým trikem dokázala zachránit aspoň jeho malou část

Rozhovor
Poslední věci člověka
Vnímání smrti prošlo od nejstarších dob mnoha proměnami spojenými s různými zvyky a rituály

Historická perlička
Cvičící husité
V padesátých letech dávali komunističtí pohlaváři v armádě vojákům za vzor husitské hrdiny. Často naprosto absurdním způsobem

Konflikt
Věčně nepokojní barbaři
Germáni na našem území se ve 2. století bouřili proti Římu, a tak proti nim vytáhl sám císař Marcus Aurelius

Umění
Zhýralý romantik
František Gellner proslul nevázaným a bouřlivým životem v mládí. Nakonec se ztratil v první světové válce

Klenoty Koruny české
Strážce Zlaté stezky
Půvabný hrad Kašperk na Šumavě se původně jmenoval Karlsberg po svém zakladateli Karlovi IV.

Věda
Život mezi zkamenělinami
Proslulý vědec Joachim Barrande byl sice původně Francouz, ale řízením osudu žil dlouho v Čechách, které si zamiloval

Oživlá historie
Klíh a dřevěné hřebíky
Jak naši předkové připevňovali dřevěné lišty či kůži bez lepidla, železných hřebíků a šroubků?

Historická detektivka
Špioni Třetí říše
V době předcházející mnichovské krizi měl nacistický režim v Čechách i na Moravě řadu špehů, dokonce i v řadách naší armády

Ženy v historii
Smrt manžela jako příležitost
Středověké ženy neměly mnoho možností se uplatnit, pokud ovšem zavčas neovdověly

Náboženství
K poctě všestranného boha
Socha slovanského boha Radegasta na Radhošti upomíná na starý kult rozšířený do našich zemí z Polabí

Na pranýři
Hospodský mord
Případ jedné hospodské bitky ze 17. století, která skončila prokopnutým močovým měchýřem a několika rozsudky smrti

Obrazem
Bojovníci Otce vlasti
Výzbroj a vybavení urozených rytířů i obyčejných pěšáků a střelců z doby panování císaře Karla IV.

Češi za hranicemi
Americký Beethoven z Čech
Skladatel Antonín Filip Heinrich se stal před dvěma stoletími prvním průkopníkem klasické hudby v USA

Zpět na Tajemství české minulosti