Tajemství české minulosti 4/2014

Maršálek Radecký zachránil habsburskou monarchii
Výběr z obsahu: 
  • Těžký úděl něžného pohlaví
  • Smrt za boj proti odpustkům
  • Čas bezuzdných radovánek
  • Horkokrevný vojevůdce
  • Znamení leknínů


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Jak se žilo

Střípky z mládí na Volyni
Dramatické vzpomínky ženy z rodiny volyňských Čechů, kteří se po válce přestěhovali do Československa

Klenoty Koruny české

Brněnský skvost funkcionalismu
Do detailů rozkreslená vila Tugendhat, právem zařazená do fondu světového kulturního dědictví UNESCO

Historická perlička

Turnajový borec
Rytíř Jan z Michalovic se díky svým bojovým schopnostem prosadil na turnaji až v daleké Francii

Konflikt

V Radeckého táboře je Rakousko
Český vojevůdce dokázal svou bravurní strategií na hlavu porazit silnější italské vojsko a potlačit revoluci roku 1848

Archeologie

Člověk člověku potravou?
Byli naši předkové kanibalové? Nebo alespoň někteří? A když ano, při jaké příležitosti se navzájem požírali?

Rozhovor

Těžký úděl něžného pohlaví
Historička Michaela A. Malaníková vypráví o práci a rodinném životě žen v nelehkých podmínkách středověku

Věda

Čertův náhrobek
V brněnském kostele sv. Jakuba je náhrobek ďáblova služebníka, který v sobě ukrývá Pythagorovu větu

Historická detektivka

Odplata po partyzánsku
Partyzáni bojující proti nacistům nebyli žádní svatoušci. Když se chtěli pomstít, padali kolem i nevinní lidé

Na pranýři

Smrt za boj proti odpustkům
Konšelé Starého Města pražského nechali roku 1412 popravit tři mladé tovaryše, příznivce Jana Husa, kteří hanobili církev

Umění

Malíř Maorů
Plzeňský rodák Bohumír Lindauer vytvořil unikátní portréty původních obyvatel Nového Zélandu

Politika

Na stolci světském i duchovním
Jindřich Břetislav byl v české historii jediným mužem, který se stal zároveň pražským biskupem a knížetem

Náboženství

Čas bezuzdných radovánek
Slovo masopust v sobě skrývá půst a maso, nebyl to však čas odříkání, ale naopak všeobecného veselí

Ženy v historii

Tak nám zabili kněžnu
Při takzvaných svatodušních bouřích zasáhla smrtelná kulka všeobecně oblíbenou ženu generála Windischgrätze

Dokument

Starobylé doklady
Výčet pěti nejstarších dokumentů či událostí, které se dají doložit pro české země

Osobnost

Horkokrevný vojevůdce
Jindřich Matyáš Thurn, jeden z nejvýznamnějších vůdců českého stavovského povstání, byl původem Němec

Erbovní pověst

Ukradená koruna
Předek pánů z Lomnice prý na projíždcě uviděl v lesní říčce hada s korunou, kterou mu odvážně uloupil

Obrazem

Zmizelá zákoutí staré Prahy
V díle Václava Jansy z konce 19. století jsou zachycena místa, která dnes vypadají zcela jinak

Rodokmen

Znamení leknínů
Starobylý rod Kouniců prožil pohnuté osudy, někteří členové odešli po Bílé hoře do exilu, ale jiní se pak vyšplhali na společenský vrchol

Toulky českou minulostí

Jaký byl zbojník Ondráš z moravskoslezského pomezí? Dají se jeho činy přirovnat ke slavnému Jánošíkovi? Vypráví se o něm různé zkazky, ale najít mezi nánosy lidových pověstí  historické reálie je poněkud oříšek. Vždyť se měl údajně potkat se samotným císařem Josefem II., který se narodil až po jeho smrti!

  • Fojtův synek zbojníkem
  • Hrdina bez bázně a hany
  • Ondraš, Ondraš, dobře sobě rozvaž

Zpět na Tajemství české minulosti