Tajemství české minulosti 5/2013

Neznámé podoby TGM
Výběr z obsahu: 
  • TGM zcela soukromě
  • Mistr kaple svatého kříže
  • Oběť vlastní mašinérie
  • Mučedník z Mariánských ostrovů
  • Postrach jménem banderovci
  • Divoká kumámská abatyše


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

T. G. M. zcela soukromě
Rodinný život prvního československého prezidenta zdaleka nebyl tak klidný a bezproblémový, jak bychom u takové morální autority očekávali

TGM

Pád slovanské říše
Kolem zániku Velké Moravy, kterou vyvrátili kolem roku 906 maďarští nájezdníci, panují četné dohady a nejasnosti

Rozhovor s historikem Adrianem von Arburg
Se švýcarským historikem Adrianem von Arburg o soužití Čechů a Němců v jednom státě, tragicky uzavřeném ve 20. století, a česko-německých vztazích vůbec

Mistr kaple svatého Kříže
Mistr Theodorik, autor výzdoby slavné karlštejnské kaple, je jeden z mála středověkých umělců, které známe jejich pravým jménem

Jak se žilo Za černé smrti
Morové rány pravidelně kosily obyvatelstvo Evropy i českých zemí od 14. do 18. století. Černá smrt byla všudypřítomná a přinášela strach, podezřívání a hon na obětní beránky

Erbovní pověst: Pohostinnost ptáčníka Velena
Rod pánů z Boskovic získal podle pověsti do svého znaku sedmihrotý hřeben díky dobrotivosti svého předka

Oběť vlastní mašinérie
Komunistický generál Bedřich Reicin nechal zavřít či popravit stovky lidí. Pak ale nemilosrdné stranické čistky dopadly i na něj

Mučedník z Marianských ostrovů
Jezuitský misionář Augustin Strobach se stal v 17. století obětí divokých domorodců z  ostrova v Tichém oceánu

Krivoklát

Cestovatelé a dobrodruzi: Až na konec světa
Poselstvo Lva z Rožmitálu, vyslané Jiřím z Poděbrad, plnilo nejen politické cíle, ale zažilo také četná dobrodružství po celé Evropě

U piva a kořaličky
Alkohol byl už za starého Rakouska považován za neopomenutelné potěšení, ale kvůli rozmáhajícímu se pití kořalky i za metlu lidstva

Náboženství: Předzvěst třicetileté války
Spor o kostel v Broumově mezi katolíky a evangelíky byl jedním z důvodů, proč vypuklo české stavovské povstání

Tudy cesta nevede!
Zásadní omyly českých archeologů, kteří buď došli k chybnému závěru, nebo je někdo napálil podvrženým nálezem

Rodokmen: Pykali za víru v kalich
Příbuzní Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, místodržícího vyhozeného při pražské defenestraci, byli většinou kališnického vyznání

Postrach jménem banderovci
Kontroverzní povstalecká armáda bojující za nezávislost Ukrajiny řádila po druhé světové válce i na území Československa

Klenoty Koruny české: Velkolepé vězení králů
Hrad Křivoklát využívali vládci Čech jako místo odpočinku a relaxace, ale i jako pevné vězení pro své nepřátele

Divoká kumánská abatyše
Mocný český šlechtic Záviš z Falkenštejna se rozhodl oženit s uherskou princeznou, která měla neklidnou krev a špatnou pověst

Zpět na Tajemství české minulosti