Tajemství české minulosti 5/2014

Hříšní lidé města pražského
Výběr z obsahu: 
  • Rada Vacátko a ti druzí
  • Podpořil Karel IV. lháře?
  • Panna Orleánská a husité
  • Rytíři sv. Jana v českém zázemí
  • Na pérech proti nacistům


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Osudy dobrého vojáka Haška
Autor slavného Švejka prožil za války kontroverzní dobrodružství a mnohými byl osočován jako bolševický zaprodanec

Historická perlička

Panna Orleánská a husité
Roku 1430, kdy rejsy husitů děsily Evropu, jim napsala sama Johanka z Arku, že je přijede potrestat

Politika

Podpořil Karel IV. lháře?
Věřil král v zmrtvýchvstání 30 let mrtvého markraběte, nebo to byla jen falešná politická intrika?

Na pranýři

Paličská historie
Cikáni sice nebyli v Evropě tak rozšířeni jako židé, ale taky se na ně leccossvedlo. Třeba i městské požáry

Klenoty Koruny české

Strážce Šumavy
Hrad Velhartice proslavil jistý Bušek, který popíjel s Karlem IV., ale nás bude zajímat jako architektonický skvost gotiky a renesance

Mýty naší historie

Rada Vacátko a ti druzí
Svědectví pramenů i pamětníků dosvědčuje, že legendární seriál Hříšní lidé města pražského byl natočen na základě skutečných případů

Archeologie

Tajemství rondelů
Obrovské kruhové stavby vždy budí od 19. století zvědavost, ale dodnes není jisté, k čemu vlastně sloužily

Ženy v historii

Oblíbená česká královna
Manželství Anny Jagellonské s králem Ferdinandem I. Habsburským bylo na svou dobu nezvykle šťastné a harmonické

Jak se žilo

Rytíři sv. Jana v českém zázemí
Život na českých komendách rytířského řádu johanitů nezahrnoval ani tak boj, jako modlení, vzdělávání a péči o potřebné

Legendy

Na pérech proti nacistům
V době protektorátu si Pražané vytvořili pověst o skákajícím Pérákovi, který škodil nenáviděným okupantům

Konflikt

Švédové před hradbami
V památném roce 1645 se Brno statečně ubránilo mohutné švédské armádě a získalo díky tomu status moravské metropole

Umění

Ikona moravského Slovácka
Malíř Joža Uprka velkolepě zachytil slavnostní Jízdu králů ve Vlčnově v tradičních slováckých krojích

Cestovatelé a dobrodruzi

Cesty „Otce pavouků“
Antonín Stecker není zdaleka tak známý jako Emil Holub, ale z jeho afrických dobrodružství by se dal napsat napínavý román

Dokument

Zkouška z rovnoprávnosti
Část společnosti zasažené velkou hospodářskou krizí viděla řešení v tom, že se sebere práce ženám a dá se mužům

Erbovní pověst

Bezuzdný kůň
Bělouš ve znaku Ostravy prý kdysi dávno pomohl zdejším měšťanům porazit obléhatele a nepřátele jejich pánů

Věda

Podle nosa poznáš kosa
Vědecká teorie z 19. století zvaná frenologie tvrdila, že tvar lebky leccos vypovídá o vlastnostech jejího nositele

Obrazem

Barbaři v kůžích i hedvábí
Oděv a šperky starověkých Germánů na našem území byly leckdy luxusnější, než bychom u „barbarů“ předpokládali

Historická detektivka

Proč zemřel „první dělnický prezident“
Klement Gottwald skonal náhle po své účasti na Stalinově pohřbu v Moskvě, což vyvolalo řadu spekulací

Zpět na Tajemství české minulosti