Tajemství české minulosti 6/2013

Kauza Zimního krále Fridricha Falckého
Výběr z obsahu: 
  • Kauza Zimního krále
  • Tažení před Bílou horou
  • Dva čeští králové
  • Zhrzená vévodkyně
  • Měl Václav IV. dceru?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Drama Zimního krále
Fridrich Falcký má v souvislosti s Bílou horou pověst nerozhodného zbabělce, ale český vzdorokrál si musel projít mnoha nečekanými peripetiemi

Tažení před Bílou horou
Přehledné zobrazení hlavních pohybů stavovských a císařských vojsk během stavovského povstání v letech 1618–1620

Historická detektivka: Stíny nad „grácií triviality“
Před téměř dvěma stoletími byla mladá česká herečka Tereza Kronesová hvězdou vídeňských divadel, kde oslňovala diváky svou krásou i hereckým uměním

Náboženství: Blouznivci našich hor
Seance s vyvoláváním duchů mrtvých se v 19. století staly hlavní součástí nového náboženského hnutí: spiritismu

Alchymista

Dva čeští králové
Obraz Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem se měl stát pro Mikoláše Alše vstupenkou do světa uznávaných akademiků

Tisíc padlých českých bojovníků
Roku 955 porazil saský král Ota u řeky Lech hordy Maďarů. Významně mu pomohl český sbor, který však padl téměř do posledního muže

Rozhovor: Hobby na hraně zákona
Zloději cenných historických artefaktů vybavení detektory kovů představují pro naše poznání prehistorie závažný problém

Pryč od českých nevděčníků
Olomoucký biskup Jindřich Zdík si na pouti do Jeruzaléma splnil sen o očistě duše, kterou potřeboval uklidnit po neblahých domácích zkušenostech

Obor pro vědce i šarlatány
Alchymie má v českých zemích hluboce zakořeněnou tradici, která vyvrcholila za panování Rudolfa II.

Zhrzená vévodkyně
Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská toužila po spořádaném manželství s korunním princem, ale musela se spokojit se zhýralým hýřivcem

Klenoty Koruny české: Pokání místo křížové výpravy
Mocný velmož Hroznata založil koncem 12. století premonstrátský klášter v Teplé, kde poté dožil jako prostý mnich

Konečné řešení české otázky
Adolf Hitler plánoval po ukončení války definitivně ukončit existenci českého národa, stejně jako ostatních Slovanů

Měl Václav IV. dceru?
O králi Václavovi se tvrdilo, že nemohl mít děti, ale nyní se ukazuje, že pravděpodobně zplodil bastarda

Dámy a pánové české gotiky
Šlechtická móda 14. století hýřila pestrými barvami i mnoha nápaditými módními doplňky

Marie Terezie se synem Josefem

Komu prospěl unáhlený dekret?
Po vydání dekretu kutnohorského roku 1409 opustila pražskou univerzitu většina zahraničních mistrů

Erbovní pověst: Vítězný žebřík z Milána
Páni z Choustníka získali jako první v Čechách erbovní znamení. Vázalo se na jejich hrdinství při dobývání Milána

Jak se žilo v sídle Keltů
Starobylá keltská oppida sice ještě neměla charakter měst, ale život v nich byl rušný a pestrý

Zpět na Tajemství české minulosti