Tajemství české minulosti 6/2014

Nejmocnější z Přemyslovců
Témata z aktuálního čísla: 
  • Planoucí srdce milenců
  • Případ otrávených chlebíčků
  • Svět rituálů a pohřbívání
  • Ženy vedou obec!
  • Vždy věrni Habsburkům


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Mistr popravčí
Okolo kata Jana Mydláře vznikla celá řada pověstí, ale jeho skutečný život byl o poznání prozaičtější

Historická detektivka

Případ otrávených chlebíčků
Otrávil protektorátní předseda vlády Alois Eliáš pronacisticky píšící novináře, když ho přijeli navštívit?

Klenoty Koruny české

Malebné oblouky arkád
Jedinečnou podobu náměstí s renesančním podloubím získalo město Telč díky Zachariášovi z Hradce

Konflikt

Bratříci ve službách králů
Jiskra a Talafús, dva husitští hejtmani, kteří po odchodu z Čech bojovali v Uhrách za peníze i zájmy místních panovníků

Na pranýři

Vilém, Jarmila a zločin
Reálná předloha kriminální zápletky ze slavného Máchova Máje – proč Hynek zavraždil svého otce?

Rozhovor

Nebezpečná bezpečnost
Komunistickou StB vnímáme často jako symbol zla, ale můžeme opravdu jednoduše odsoudit všechny, kdo s ní spolupracovali?

Erbovní pověst

Planoucí srdce milenců
Legendární předek Bítovský z Bítova prý pomohl kyperskému princi ke šťastné lásce a získal za to do znaku srdce

Umění

V područí rodiny a umění
Malíř Josef Mánes trpěl utkvělou touhou po vytvoření dokonalého obrazu a ke konci života i vážnou duševní nemocí

Archeologie

Svět rituálů a pohřbívání
Dnes je těžké pochopit, za jakým účelem lidé či neandrtálci před 200 000 lety konali určité pohřební ceremonie

Jak se žilo

Bohatý dvůr velkého krále
Nahlédněme, kdo všechno měl přístup ke králi Václavovi II. a jak se dvůr připravoval na jeho velkolepou korunovaci

Obrazem

Bohabojnou zabil dívčinu
Pohled na lidovou nenávist k Židu Leopoldu Hilsnerovi, údajném rituálnímu vrahovi, i posměšky vůči profesoru Masarykovi, jenž se ho zastal

Ženy v historii

Příběh zlé Mandy
Byla Marie Magdalena Trčková z Lípy jen ambiciózní, nebo skutečně tak nelítostná a krutá, jak tvrdili její poddaní?

Politika

Boj za „slezskou“ věc
Mělo Slezsko po první světové válce šanci stát se samostatnou zemí mezi Československem, Polskem a Německem?

Náboženství

Pod vládou bájného Wotana
Přehled germánských bohů, kteří „vládli“ na našem území v prvních staletích našeho letopočtu

Historická perlička

Ženy vedou obec!
Experiment s komunistickými Národními výbory, které na měsíc přešly pod vládu žen, se nesetkal s nadšenými ohlasy

Cestovatelé a dobrodruzi

Pionýr z Kutné Hory
Doktor Antonín Dignowity emigroval do Texasu a za občanské války Severu proti Jihu tam prosazoval osobité plány na přetvoření Spojených států

Mapa

Vítejte v lázních
Plán pro turisty a lázeňské hosty, kteří roku 1820 zamířili do Karlových Varů, už tehdy velmi žádané destinace

Rodokmen

Vždy věrni Habsburkům
Rod Colloredo přišel do našich zemí za vlády Rudolfa II., ale kořeny zde zapustil až po bitvě na Bílé hoře

Zpět na Tajemství české minulosti