Tajemství české minulosti 7-8/2014

Praotec Čech: Fakta proti mýtům
Výběr z obsahu: 
  • Obávaná znamení pohrom
  • Poslední boj Jagellonců
  • Mučedník mezi indiány
  • Francouzský král na Hradčanech
  • Opice znalci umění


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Nekonformní modrý abbé
Slavný obrozenec Josef Dobrovský měl originální myšlenky, s nímž mnoho současníků nesouhlasilo

Erbovní pověst

Šlechtici ze mlýna
Rod Oderských z Lideřova se hrdě hlásil ke svému původu, odvozenému od obyčejných mlynářů

Dokument

Krůček do propasti
Ultimátum pro Srbsko bylo od Rakouska-Uherska v podstatě jen záminkou pro vyhlášení války

Mýty naší historie

Praotec na posvátném Řípu
Ač byl praotec Čech pouhou mytickou postavou, mohl mít svůj předobraz v reálných událostech

Umění

Opice znalci umění
Malíř Gabriel Max byl velkým příznivcem Darwinovy evoluční teorie, a proto rád připodobňoval opice k lidem

Historická detektivka

Případ bosé kokainistky
Jeden z případů pražské kriminálky roku 1937 se týkal smrti dívky závislé na tvrdých drogách

Politika

Francouzský král na Hradčanech
Karla X. vyhnala z Francie revoluce roku 1830, a svůj dočasný azyl našel v Praze

Rozhovor

Oživení středověku v 21. století
Nadšenci pro rekonstrukci historie vytvořili svou družinu podle skutečných osob pánů z Pořešína

Historická perlička

Sodomitův konec
Drastické potrestání zhýralého rytmistra Aslborna za homosexualitu na počátku 17. století

Cestovatelé a dobrodruzi

Mučedník mezi indiány
Český jezuita Jindřich Václav Richter mnoho let pečoval o jihoamerické indiány, aby nakonec zemřel jejich rukou

Konflikt

Poslední boj Jagellonců
V klíčové bitvě u Moháče roku 1526 se utopil český a uherský král Ludvík a Turci poté zabrali valnou část Balkánu

Klenoty Koruny české

Domov poustevníků
Skalní hrad Sloup sice zanikl už před mnoha léty, ale na jeho pozůstatcích v barokní době vyrostla poustevna

Jak se žilo

Nástup do velké války
Mobilizace roku 1914 nevzbudila v Čechách valné nadšení, nicméně se čekalo, že půjde o krátký konflikt

Věda

Obávaná znamení pohrom
V raném novověku znamenaly povodně často nenávratnou ztrátu živobytí. Komety a polární záře přinášely očekávání zlých časů  

Na pranýři

Středověký penězokaz
Martin z Radotic stál v čele nelegální mincovny, na které se nesmírně obohatil, ale nakonec skončil v dluzích

Obrazem

Sokolská manifestace na obranu republiky
X. všesokolský slet měl v létě roku 1938 ukázat světu, že Československo je připraveno bránit se nacistické invazi

Ženy v historii

Vládce v sukních
O Alžbětě Uherské, manželce knížete Bedřicha, je známo, že byla statečnější a rozhodnější než její muž

Zpět na Tajemství české minulosti