Tajemství české minulosti 9/2014

Čs. legionáři: Legenda bez příkras
Výběr z obsahu: 
  • Diplomatická revoluce
  • Doktoři proti smrti
  • Na památku umučení Páně
  • Lvi slavného vojevůdce
  • Arcibiskup kalicha


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Jak se žilo

Kde zítra znamená včera
Komuna československých komunistů zažila těžké zklamání při budování nového života v SSSR

Konflikt

Císařovo vítězné tažení
Karel IV. nebyl tak mírumilovný král, jak se o něm tvrdí – Braniborsko získal až po tvrdých bojích

Historická perlička

Evangelíci a zednáři
Záhadné propojení brněnských evangelíků s brněnskou zednářskou lóži. Nebo to byli ilumináti?

Klenoty Koruny české

Romantická kulisa čarodějnických procesů
Zámek ve Velkých Losinách proslul především díky Kladivu na čarodějnice, představuje však i krásnou renesanční památku

Na pranýři

Zrádce parašutistů
Byl Karel Čurda zosobněný zloduch, nebo lze důvody jeho selhání čistě lidsky pochopit?

Osobnost

Arcibiskup kalicha
Jan Rokycana se celý život snažil o smíření všech husitských proudů a získal tím řadu nepřátel

Obrazem

Češi míří na frontu
Ukázka uniforem, v nichž čeští vojáci v první světové válce bojovali na různých frontách za různé strany

Archeologie

Svatyně pravěkých lidí
Vrch Bacín byl dlouhá tisíciletí zasvěcen nadpřirozeným silám, jimž se zde přinášely četné oběti

Ženy v historii

Zlatovláska pana prezidenta
Hana Benešová byla svému muži Edvardovi po celý život věrnou průvodkyní i utěšitelkou v těžkých časech

Erbovní pověst

Lvi slavného vojevůdce
Historie pánů z Valdštejna se neomezuje jen na Albrechta, ale má kořeny ve starodávných legendách

Cestovatelé a dobrodruzi

Navzdory pirátům a bouřím
Oldřich Prefát z Vlkanova zažil na své pouti do Svaté země víc dobrodružství, než mu bylo milé

Rozhovor

Legionáři bez příkras
Vojáky bojující za vznik Československa máme dnes tendenci idealizovat. Jací byli doopravdy?

Náboženství

Na památku umučení Páně
Oslavy Velikonoc se v baroku nesly ve znamení naturalistických pašijových divadel a průvodů

Umění

Okouzlen krajinou
Antonín Chitussi byl výbušný, citlivý a lehkovážný umělec s obrovským nadáním

Věda

Doktoři proti smrti
Výčet lékařských postupů středověkých mediků od pouštění žilou až po trepanaci lebky

Oživlá historie

Kaše ze zbytků
Starodávný recept na velmi chutnou haši smíchanou z toho, co zbylo v kuchyni

Politika

Diplomatická revoluce
Moravský šlechtic hrabě Václav Antonín z Kounic byl strůjcem převratného spojenectví s Francií

Historická detektivka

F. L. Věk, nebo Hek? Skutečný předobraz románového F. L. Věka prožil méně romantický život, ale o to pohnutější

Zpět na Tajemství české minulosti