100 největších událostí českých dějin

Tajemství české minulosti
Výběr z obsahu: 
 • Vzestup a pád lovců mamutů
 • Povolání Přemysla na knížecí stolec 
 • Zánik Velké Moravy
 • Ražba pražského groše
 • Vzniká Historie česká 

Předehra

 • Vzestup a pád lovců mamutů

Od Keltů ke Slovanům

 • Tacitus dává zemi jméno
 • Římani táhnou na Moravu
 • Příchod Slovanů
 • Bitva u Vogastisburgu

Mojmírovci a Přemyslovci

 • Povolání Přemysla na knížecí stolec 
 • Mojmírovci dobývají Nitranské knížectví 
 • Rastislav odráží franský útok 
 • Příchod slovanských věrozvěstů
 • Svatopluk velkomoravským knížetem
 • Křest Bořivoje a Ludmily 
 • Zánik Velké Moravy
 • Vražda svatého Václava

Od knížectví ke království

 • Vyvraždění Slavníkovců 
 • Piastovci na knížecím stolci
 • Břetislav táhne do Polska
 • Vratislav českým králem
 • Umírá Kosmas
 • Vydána Zlatá bula sicilská 

Přemyslovští králové

 • Smrt Přemysla Otakara II. 
 • Ražba pražského groše
 • Přemyslovci získávají uherskou korunu
 • Václav III. zavražděn v Olomouci

Království na rozcestí

 • První Habsburk na českém trůně
 • Sňatek Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským
 • Dopsána Dalimilova kronika

Doba lucemburská

 • Karel IV. vydal zakládací listinu pražské univerzity 
 • Vražda Jana z Pomuku 
 • Král Václav v zajetí 
 • Vydán Dekret kutnohorský 
 • Upálení Jana Husa 
 • První pražská defenestrace 

Království dvojího lidu

 • Křížová výprava rozprášena u Domažlic
 • Porážka polních vojsk u Lipan 
 • Vyhlášena Basilejská kompaktáta 
 • Panovníkem zvolen Ladislav Pohrobek 
 • Založení jednoty bratrské
 • Vzniká Historie česká 
 • Stavové volí Jiřího z Poděbrad králem
 • Jiří z Poděbrad poráží Matyáše Korvína
 • Druhá pražská defenestrace
 • Dokončení Vladislavského sálu
 • Smrt Ludvíka Jagellonského u Moháče

Vláda Habsburků

 • Ferdinand I. korunován českým králem
 • Příchod habánů na Moravu
 • První stavovská revolta proti panovníkovi
 • Rudolf II. přesidluje do Prahy 
 • Dokončen rybník Rožmberk
 • Třetí pražská defenestrace 

Pobělohorská doba

 • Návrat jezuitů do Čech 
 • Poprava 27 českých pánů
 • Komenský odchází do exilu
 • Zavražděn Albrecht z Valdštejna
 • Začátek čarodějnických procesů na losinském panství 
 • Popraven Jan Sladký Kozina 
 • Karel VI. vydává Pragmatickou sankci
 • Rakouská armáda vítězí u Kolína

Revoluční časy

 • Zavedení povinné školní docházky 
 • Končí poslední velký hladomor v Českých zemích
 • Tři císaři se střetávají u Slavkova
 • Objeven Rukopis královédvorský
 • Metternich rakouským kancléřem 
 • Vychází Jungmannův česko-německý slovník
 • Vypukly Svatodušní bouře 

Na prahu moderní doby

 • Havlíček deportován do Brixenu
 • Mendel publikuje výsledky pokusů
 • Bitva u Hradce Králové
 • Založení sociálnědemokratické strany 
 • Požár Národního divadla 
 • Ztroskotání punktačních jednání
 • Mladočeši vítězí ve volbách
 • Mucha začíná malovat Slovanskou epopej 
 • Zrušen verdikt nad Leopoldem Hilsnerem 
 • Začíná první světová válka 
 • Umírá František Josef I.

Mladá republika

 • Vznik Československa
 • Založena Masarykova univerzita
 • První československá mobilizace
 • Baťa expanduje do zahraničí
 • Vrcholí hospodářská krize
 • Edvard Beneš zvolen prezidentem
 • Henleinovci představili Karlovarské požadavky
 • Podepsána mnichovská dohoda

Konec svobody

 • Vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
 • Churchill prohlašuje mnichovskou dohodu za mrtvou
 • Vznik ghetta v Terezíně
 • Atentát na Heydricha
 • Českoslovenští vojáci se probíjejí na Slovensko
 • Vypuká pražské povstání

Komunistická vláda

 • Komunistický puč
 • Poprava Milady Horákové
 • Zátopek v Helsinkách získává tři zlaté medaile
 • Umírá Gottwald
 • Měnová reforma
 • Odstřelen Stalinův pomník na Letné
 • Okupace vojsky Varšavské smlouvy
 • Přijato Poučení z krizového vývoje
 • Publikována Charta 77
 • Sametová revoluce 

Česká republika

 • Rozdělení Československa 
Zpět na Tajemství české minulosti