Tajemství české minulosti č. 101

Husité proti husitům
Výběr z obsahu: 
  • Někdo za víru, jiný za válku
  • Architektonický klenot s pohnutým osudem
  • Tajemství nacistického pokladu
  • Pohřebiště národa
  • Horníci do ulic!

Téma: Husitské frakce

Husitské hnutí se již od samého počátku štěpilo na několik ideových, náboženských a politických směrů, které se nezřídka střetávaly i se zbraní v ruce. Situace došla tak daleko, že se umírnění kališníci neváhali spojit ani s katolíky a uštědřit radikálům klíčovou porážku v bitvě u Lipan. Neklidná doba pak zplodila i různé bizarní náboženské
sekty včetně proslulých adamitů.

  • Někdo za víru, jiný za válku
  • Když šel kalich proti kalichu
  • Naháči na Nežárce

Obrazem

Architektonický klenot s pohnutým osudem
Vila Tugendhat není jen architektonickým skvostem světového významu, stala se také svědkem významných momentů dějin 20. století

Osobnost

Černá ovce habsburského rodu
Toskánský vévoda Leopold Wölfling se oženil s prostitutkou a v meziválečném období se mimo jiné živil i prodejem párků

Mýty našich dějin

Tajemství nacistického pokladu
Co vlastně ukryli nacisté v místech někdejšího cvičiště SS na Benešovsku?

Jak se žilo

Ve jménu reprezentace a zábavy
Za vlády císařovny Marie Terezie fungovaly bály a maškarní plesy nejen jako kratochvíle, ale také jako významný politický nástroj

Konflikt

Čeští ponorkáři v boji za císaře pána
Řada našich předků se první světové války zúčastnila pod mořskou hladinou

Infografika

Pohřebiště národa
Olšanské hřbitovy vznikly během morových ran v 17. století. Dnes jde o místo posledního odpočinku řady osobností od Karla Havlíčka Borovského po Jana Palacha

Jak se žilo

Jak se bude jmenovat?
Výběr dětského jména v novověku ovlivňovala osobnost kmotra i populární svatí

Češi za hranicemi

Svědek trýznivého století
Jeden z nejvýznamnějších světových psychiatrů Leo Eitinger pocházel z moravského Tišnova

Politika

Po všechny časy rozmnožitel říše
Jan Lucemburský dokázal zručnou diplomacií i vojenskými taženími rozšířit državy Koruny české o rozsáhlá území v Chebsku, Slezsku a Lužici

Kauza

Horníci do ulic!
Nespokojenost s nízkými mzdami a propouštěním vyústily na Mostecku v roce 1932 k jedné z největších stávek v dějinách Československa

Artefakt

Dáma štíhlých tvarů
Sošku subtilní ženy z časů mladého paleolitu, známou jako Petřkovická venuše, se podařilo nalézt v Landeku u Ostravy

Věda

Ve službách hvězd
Kalendáře Kašpara Stehlíka z Čenkova pomáhaly svým majitelům zorganizovat čas i na základě konstelací hvězd

Ženy v historii

Zapomenutá manželka posledního Přemyslovce
Mladičká Viola Těšínská byla českou královnou pouze několik měsíců

Rodokmen

Orlice pod ochranou Madony
Rod Žďárských ze Žďáru prodělal v 17. století zářný vzestup. Jen krátce nato však vymřel po meči i po přeslici

Archeologie

Metropole zahalená v kouři
Na Novém Městě pražském objevili archeologové pozůstatky čtvrti středověkých kovolitců

Perlička

Populární tlouštík
Hostinský v Josefově vážil přes 200 kilogramů a stal se spolu se svou hospodou vyhledávanou atrakcí

Klenot Koruny české

Betlém východočeského Michelangela
Nedaleko Kuksu se pod širým nebem nachází nádherný barokní betlém zhotovený sochařem Bernardem Matyášem Braunem

Na pranýři

Rebelie, nebo jakobínské spiknutí?
Mohly stát za vzpourou vojenských rekrutů z českých zemí skryté revolucionářské kruhy?

Náboženství

Svatí Sedmipočetníci
Žáci Cyrila s Metodějem šířili slovanské písemnictví a liturgii hlavně na Balkáně

Zpět na Tajemství české minulosti