Tajemství české minulosti č. 102

Utajená cesta Karla IV.
Výběr z obsahu: 
  • Servali se tři orli
  • Zločin a trest českého Rigoletta
  • Revolucionáři v národním hávu
  • Skvosty královských tabulí
  • Tajemství bojovníka z Pražského hradu

Téma: Medicína v českých zemích

Cesta českého lékařství od pověr a náboženských představ trvala dlouhá staletí. Během nich se z doktorů a později i jejich ženských protějšků staly
společenské elity, které nezřídka významně zasahovaly do našich dějin.

  • Od čarodějů k lékařům
  • Doktor s ostrým jazykem
  • Bojovnice v bílých pláštích

Konflikt

Servali se tři orli
V roce 1805 pronikla Napoleonova armáda až na Moravu, kde přesile rakousko-ruských sil uštědřila krutou porážku

Věda

Létající plaz z Chocně
Jednoho z prvních pterosaurů objevených v Evropě našli dělníci na konci 19. století v pískovcovém lomu ve východních Čechách

Na pranýři

Zločin a trest českého Rigoletta
Svědectví Rudolfa Mrvy sehrálo klíčovou roli během procesu s Omladinou roku 1894. Za tuto „zradu národa“ zaplatil policejní konfident životem

Klenot Koruny české

Ku slávě rodu Pernštejnů
V Pardubicích si mocný panský rod na přelomu 15. a 16. století vybudoval reprezentativní sídlo s moderní fortifikací

Kauza

Revolucionáři v národním hávu
Komunistická strana Československa se dlouho profilovala jako mezinárodní organizace. Po druhé světové válce však vsadila na nacionální notu

Češi za hranicemi

Conquistadoři i horníci
Objevování a dobývání nových světů se spolu se Španěly a Portugalci zúčastnilo hned několik krajanů

Oživlá historie

Skvosty královských tabulí
Středověké hostiny měly demonstrovat bohatství, postavení a prestiž hostitele, stejně jako vybrané mravy hostů

Ženy v historii

Hrdinky, o kterých víme tak málo
Československé dobrovolnice bojovaly proti nacistickým okupantům na západní i východní frontě. Dodnes stojí trochu nespravedlivě ve stínu svých mužských spolubojovníků

Umění

K poctě císaře i národa
Krannerovu kašnu na Smetanově nábřeží v Praze věnovaly české stavy císaři Františku I.

Osobnost

Hrdina evropských turnajů
Jan z Michalovic ovládl rytířské klání v Paříži, když před zraky francouzského krále Filipa IV. Sličného porazil i nejslavnější domácí šampiony

Mýty našich dějin

Místo neřesti na Vyšehradě
Hláska nad Vltavou údajně sloužila kněžně Libuši jako místo setkání s milenci

Jak se žilo

Kdo se stane novým hospodářem?
Jak vypadalo dědické právo v raném novověku a jak naši předkové zajišťovali své potomky?

Rodokmen

Poštmistři modré krve
Rod Thurn-Taxisů získal bohatství a moc díky své síti pro transfer zpráv a dopisů

Archeologie

Tajemství bojovníka z Pražského hradu
Co jsme se dozvěděli z mužských ostatků nalezených na Třetím nádvoří Hradčan?

Artefakt

Symbol prestiže a moci
Skvostný ceremoniální hejtmanský meč Jana z Rottalu má nevyčíslitelnou hodnotu

Náboženství

Duchovní otec knížete Oldřicha
Svatý Prokop dle legendy založil Sázavský klášter, zkrotil ďábla a vyhrožoval výpraskem samotnému papeži

Obrazem

Bydlení nejchudších
Nouzová kolonie Židovské pece skýtala útočiště chudým rodinám pražských dělníků

Politika

Tajná cesta Otce vlasti
Po svém zvolení římsko-německým králem musel Karel IV. v přestrojení absolvovat cestu přes nepřátelské území

Umění

Kníže a kat v kabinetu kuriozit
Bývalý rakouský kancléř Klemens Metternich shromáždil na zámku Kynžvart pestrou sbírku pokladů z celého světa

Politika

Jak se Češi stali pány svých pánů
Po přijetí křesťanství z rukou biskupa Metoděje moc a vliv českých Přemyslovců rychle narůstaly. Přemyslovci brzy získali pod kontrolu i někdejší državy moravských Mojmírovců

Zpět na Tajemství české minulosti