Tajemství české minulosti č. 40

Protektorátní drama Oldřicha Nového
Výběr z obsahu: 
  • Krátká vláda krále Bavora
  • Trik s beranem
  • Krajina jako zámecký park
  • Hříšníci v očistných plamenech
  • Popis Království českéhoProhlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt
Potupná smrt rytířů v blátě
Propadající se železní jezdci ve vypuštěném rybníku Škaredém u Sudoměře znamenali první triumf Jana Žižky

Na pranýři 
Lesk a bída Kristiána
Život slavného herce Oldřicha Nového nebyl za války zdaleka tak ideální jako jeho filmy, prošel i koncentračním táborem

Politika
Krátká vláda krále Bavora
Marie Terezie musela po nástupu na trůn bojovat o uznání. V Čechách se ji pokusil nahradit bavorský kurfiřt Karel Albrecht

Klenoty Koruny české
Krajina jako zámecký park
Lednicko-valtický areál na jižní Moravě ukrývá řadu architektonických skvostů především z období romantismu

Češi za hranicemi 
Ve válce za Atlantikem
Americké občanské války v letech 1861–1865 se zúčastnila i řada českých přistěhovalců, mezi nimi také Jan Pospíšil

Erbovní pověst 
Trik s beranem
Když podle pověsti oblehl nepřítel předky rodu Haugviců, vytáhli berana, aby ukázali, kolik mají zásob

Rozhovor
Jak lidský byl pračlověk?
O neandertálcích i našich pravěkých předcích se tradovala spousta nepravd, které moderní věda postupně vyvrací

Náboženství 
Hříšníci v očistných plamenech
Očistec představuje v katolické tradici přechodovou fázi mezi smrtí hříšného člověka a přijetím jeho duše do nebe

Historická perlička
Odboj naruby
Překroucenou výpověď zajatých Čechoslováků z bitvy u Sokolova se snažila využít nacistická propaganda v protektorátu

Umění
Malíř velkých tragik životních
Felix Jenewein měl bezpochyby mimořádný umělecký talent, ale jeho ponuré scény mnoho lidí odpuzovaly

Dokument
Právo silnějšího
Vydání Vladislavského zřízení zemského roku 1500 znamenalo v podstatě právní vítězství šlechty nad měšťany

Osobnost
Diplomat českých králů
Mohučský arcibiskup Petr z Aspeltu výrazně ovlivňoval politiku Václava II. i Jana Lucemburského

Jak se žilo 
Vzpurní mořští vlci
Těžké životní podmínky za první světové války přivedly příslušníky c. a k. námořnictva ke vzpouře

Mapa 
Popis Království českého
Mapa Čech od vlámského kartografa Ortelia z roku 1570 se stala součástí jeho slavného atlasu Theatrum Orbis Terrarum

Historická detektivka 
Záhadný šašek Lišky ryšavé
Zikmundův šašek Boro prý v Brně prozradil radním spiklence, kteří se chystali vydat město do rukou husitů

Ženy v historii 
Příchod na svět napříč staletími
V porodnictví hrály v historii důležitou roli nejen porodní báby, ale i různé pověry, amulety či zavádějící příručky

Obrazem
Pokrok na odiv
Jubilejní zemská výstava v Praze představila roku 1891 spoustu technických novinek a demostrovala vyspělost české společnosti

Oživlá historie
Bohatý středověký jídelníček
Srovnání moderních stravovacích návyků s kuchyní a jídelním režimem našich předků z pozdního středověku

Rodokmen 
Berka jako purkrabí či biskup
Příslušníci rodu Berků z Dubé patřili po dlouhá čtyři staletí k těm, kteří spoluurčovali směřování české politiky

Zpět na Tajemství české minulosti