Tajemství české minulosti č. 42

Zlatý věk českých Edisonů
Výběr z obsahu: 
  • Hon na Tři krále
  • Erbovní pověst
  • Na skalním sídle
  • Jak udržet čisté ruce
  • Moravané dobývají svět


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Politika
Velká bratrská rozepře
Nepříliš schopný arcivévoda Matyáš se vyšplhal k císařskému trůnu na úkor svého bratra Rudolfa II.

Osobnost
Mocný i bezmocný
Gustáv Husák byl původně dravý kariérní politik. Přežil i vězení, až se z něj nakonec stala normalizační figurka v roli prezidenta

Historická perlička
Cikánčina věštba
Osud knížete Poniatowského, velitele polských jednotek v Napoleonových službách, předpověděla česká cikánka

Umění
Libušino poselstvo
Romantický malíř František Ženíšek připomněl na velkém plátně legendární scénu s Přemyslem Oráčem a jeho voly

Jak se žilo
Příběh českých Edisonů
Životní osudy a dílo konstruktérů a techniků zlaté éry, jako byli František Křižík, Laurin a Klement, Emil Škoda a další

Češi za hranicemi
Moravané dobývají svět
Osud českobratrské církve je u nás obecně známý, ale o Moravských bratřích se tolik neví, přestože dnes mají po světě přes 800 000 členů

Konflikt
Lev pošlapal růže
Král Přemysl Otakar II. rázně potlačil povstání Vítkovců a dalších rodů, které ho hanebně zradily před bojem u Vídně

Na pranýři 
Intelektuál, který selhal?
Ferdinand Peroutka se stal v poslední době předmětem politických kontroverzí. Kdo byl tento novinář a jaké zastával názory?

Oživlá historie
Jak udržet čisté ruce
Historie mýdla se táhne až do starého Egypta, ale i ve středověkých Čechách se lidé občas potřebovali pořádně umýt

Klenoty Koruny české
Na skalním sídle
Na Jánském Vrchu stál původně pevný hrad, ale po dobytí husity si z něj vratislavští biskupové postupně vystavěli letní sídlo

Ženy v historii
Hříchy husitské královny
Žofie Bavorská vstoupila do českých dějin po boku Václava IV. jako ochránkyně Jana Husa i regentka království

Rozhovor
Tajemství zubů
Antropoložka Ivana Jarošová přibližuje, co všechno můžeme vyčíst z lidských zubů nalezených archeology

Erbovní pověst
Vynalézavý rytíř
Předek rodu Pruskovských podle legendy při tažení s Alexandrem Makedonským vymyslel, jak překonat led na koni

Historická detektivka 
Hon na Tři krále
Pod biblickým názvem se skrývají tři odbojáři proti nacistům, kteří se chovali neohroženě i potom, co je dopadlo gestapo

Věda
Objevy pravěkých oblud
Ve středověku si lidé mysleli, že kosti mamutů a dinosaurů patřily drakům či obrům, ale ani moderní věda se nevyvarovala omylů

Mýty naší historie
Nemrtví v časech Karla IV.
V kronikách se dochovaly zápisy o mrtvých pastýřích vstávajících z hrobu a dalších revenantech, čili navrátilcích ze záhrobí

Obrazem
S větrem o závod
Technické problémy, havárie i zvláštní společenský status prvních automobilistů inspirovaly kreslíře ke vtipným karikaturám

Rodokmen
Knížata s vazbami na císaře
Lobkovicové dosáhli nejvyšších pater české i říšské politiky zejména díky neochvějné věrnosti Habsburkům

Zpět na Tajemství české minulosti