Tajemství české minulosti č. 43

Anežka Česká: nejslavnější Přemyslovna
Témata z aktuálního čísla: 
  • Poupě v srdci Evropy
  • Aby jablka vydržela
  • Tajemné dílo alchymistů
  • Odvrácená tvář legendy
  • Mord podivínského barona


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Sjednotitel obojí Moravy
Markrabě Vladislav Jindřich celý život podporoval svého bratra Přemysla a získal za to do správy celou Moravu

Dobrodruzi a cestovatelé

Cesty po zemích fantastických
Středověký cestopis takzvaného Mandevilla popisuje vzdálené země plné Amazonek či bájných tvorů typu fénixe a jednonožců

Klenoty Koruny české

Na umělém ostrově
Švihov je jedním z mála českých hradů, které neleží na kopci, ale chrání ho mohutný příkop naplněný vodou

Historická detektivka

Po stopách Mirka Dušína
Nakolik se Jaroslav Foglar při psaní svých knih a obrázkových seriálů inspiroval skutečnými osobami a událostmi?

Ženy v historii

Princezna světice
Žádná žena z českého panovnického rodu nepožívá takové úcty, jako svatá Anežka Česká, dcera krále Přemysla Otakara I.

Rozhovor

Dlouhá cesta do českého pantheonu
Anežčino svatořečení se chystalo už od středověku, přesto k němu došlo zřejmě i kvůli ztrátě tělesných ostatků až koncem 20. století

Na pranýři

Mord podivínského barona
Jan Václav Přepycký byl samotářský podivín. Takřka nevycházel ze svého zámku, kde ho jednoho dne našli s roztříštěnou lebkou

Dokument

První zákoník Moravanů
Mise Konstantina a Metoděje měla šířit na Moravě křesťanství a v jeho duchu přinesla lidem také nové zákony

Věda

Nacističtí ochránci „rasy“
Zvrácená ideologie nacistického Německa vedla i k rozvoji nových „vědních“ oborů, které měly určit, kdo si zaslouží žít na základě rasových posudků

Konflikt

Odvrácená tvář legendy
Jak skutečně proběhla v roce 1943 bitva u Sokolova, vnímaná u nás i dnes vlivem komunistické propagandy jako heroické vítězství?

Erbovní pověst

Boží zásah proti pohanům
Předek biskupa Jana Grodeckého prý získal posvátnou korouhev, s níž porazil zarputilé bezvěrce

Jak se žilo

První rituál života
Křty měly v životě šlechticů raného novověku speciální význam, protože významný kmotr dodával novorozeňátku na prestiži a v případě smrti rodičů nad ním držel ochrannou ruku

Mapa

Poupě v srdci Evropy
Mapa Čech ve tvaru růže se středem v Praze nemá sloužit ani tak k orientaci, jako spíš symbolizovat krásu a význam země

Politika

Volební vítězství za každou cenu
Takzvané chabrusové volby roku 1872 se nesly ve znamení skupování velkostatků, jejichž vlastnictví přinášelo majitelům větší volební sílu

Oživlá historie

Aby jablka vydržela
V dávných dobách existovaly čtyři hlavní způsoby, jak uchovat ovoce: v hlubokých sklepích, sušením, v povidlech či v kaši

Historická perlička 

Zoufalství pruského kancléře
Opravdu chtěl Otto von Bismarck při jednáních v Mikulově vyskočit z okna, když si zoufal nad vojáckými manýry svého krále?

Obrazem

Vítejte na turnaji
Reportáž ze středověkého turnaje, kde sice nejde o život, ale zato se zápasí v těžkých zbrojích o prestiž rodu i družiny

Archeologie

Tajemné dílo alchymistů
Autentickou alchymistickou laboratoř jako z dob Rudolfa II. najdete zrekonstruovanou v bývalém domě Tadeáše Hájka z Hájku

Zpět na Tajemství české minulosti