Tajemství české minulosti č. 44

Co mohlo být místo první republiky?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Rozstříhaná růže
  • Po stopách „zelených kádrů“
  • Velmistr českého baroka
  • Touha po kariéře ve Vídni
  • Pod ochranou Černé Madony


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Kdo obsadí prázdný trůn?
Po vymření Přemyslovců začal vyhrocený spor podpořený ozbrojeným vojskem o to, kdo získá českou korunu

Erbovní pověst

Uťatá noha družiníka
Legendární předek Pešíků z Komárova si v zajetí odsekl nohu. Nešlo o dílo šílence, nýbrž hrdinský čin

Ženy v historii

Manželka vlastizrádce
Josefu Slánskou naplňovaly ideály o historickém poslání KSČ a zlomit je nedokázaly ani politické procesy, které stály život jejího manžela

Klenoty Koruny české

Letní sídlo z časů osvícenství
Zámek v Rájci nad Svitavou zachoval jméno původních vlastníků tamější tvrze, ale dnešní podobu mu dali až Salmové v 18. století

Jak se žilo

Výrobci falešných mincí
Penězokazci museli svou podvratnou činnost pečlivě skrývat už od středověku, protože jim hrozily nejtěžší tresty

Historická detektivka 

Zachovat Habsburky, nebo dosadit cara?
Vznik Československé republiky na podzim 1918 nebyl vůbec samozřejmý a rýsovalo se několik dalších možností

Češi za hranicemi

Říkali mu de Castro
Jezuita Šimon Boruhradský se z rodné Polné dostal až do Mexika, kde jeho služby oceňovali nadřízení i samotný místokrál

Rozhovor

Riskantní úkoly dvojitého agenta
Leteckého navigátora Richarda Mariaše donutila ke spolupráci StB. Vzápětí se stal rovněž špionem pro americkou FBI

Historická perlička

Rozstříhaná růže
Měditiskovou desku, z níž byla vytištěna vzácná mapa Čech ve tvaru růže, našel nedávno za nečekaných okolností odborník na věžní hodiny

Osobnost

Mocný vladař mnoha tváří
Největšímu z velkomoravských vládců Svatoplukovi se říká kníže knížat, protože si podmanil mnohé sousední kmeny

Na pranýři

Po stopách „zelených kádrů“
Spousta odvedenců do Velké války odmítala bojovat za císaře pána, dezertovala a pak se nezřídka živila krádežemi, či dokonce rabováním

Oživlá historie

Z cihel nepálených
Od pravěku až do moderní doby stavěli lidé domy z takzvaných vepřovic, protože to vyšlo nejlevněji

Umění

Velmistr českého baroka
Slavný sochař a řezbář Matyáš Bernard Braun vytvořil mimo jiné sérii soch křesťanských ctností a lidských neřestí v Kuksu

Politika

Kancléř na penzi
Po nucené abdikaci v roce 1848 musel kancléř Metternich emigrovat, ale nakonec mohl v klidu dožít na svých českých panstvích

Rodokmen

Touha po kariéře ve Vídni
Slavný rod Nosticů dosáhl svého vrcholu v době baroka a osvícenství ve službách habsburských císařů

Obrazem

K okrase i boji
Šperky, zbraně a nádoby z doby bronzové na detailních fotografiích archeologických nálezů z našeho území

Náboženství

Pod ochranou Černé Madony
Obraz černé Panny Marie s Ježíškem měl podle pověsti ochránit Brno a Brňany před cizími vojsky a všemožnými potížem

Zpět na Tajemství české minulosti