Tajemství české minulosti č. 45

Proč selhala první česká království?
Výběr z obsahu: 
  • Stavovská vojska před Vídní
  • Kdo zabil kata českého národa?
  • Proč velmoži nechtěli krále?
  • Malíř proti zkáze
  • Zapomenutá dánská královna


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Stavovská vojska před Vídní
Rok před Bílou horou ohrožoval vojevůdce Jindřich Matyáš Thurn císaře přímo v jeho sídelním městě

Erbovní pověst

Žoldnéřova zištná svatba
Jistý Petr ze Slezska, předek rodu Syrakovských, prý zachránil pannu a oženil se s ní kvůli tučnému věnu

Historická detektivka

Kdo zabil kata českého národa?
Atentátníky, kteří zlikvidovali Heydricha, dnes samozřejmě dobře známe. Jak je ale vypátrali nacisté?

Klenoty Koruny české

Nad řekou mezi hvozdy
Zámek ve Frýdlantu proslul především jako titulární centrum Frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna

Politika

Proč velmoži nechtěli krále?
První čeští králové Vratislav i Vladislav chtěli povýšit Čechy na království dědičně, ale zhatili jim to předáci významných rodů

Ženy v historii

Dobrotivá paní Františka
Provdaná paní Slavatová se do dějin zapsala jako zbožná dobrodějka, ale vychovávala také budoucího císaře Leopolda

Rozhovor

Nelehká cesta na západ
Mnohdy neradostné vzpomínky pamětnice, která po roce 1948 utekla před komunistickým režimem přes Německo do Británie

Jak se žilo

Čeští rytíři na kolbištích Evropy
Turnaj jako zábava středověkých šlechticů se k nám rozšířil se zpožděním, ale mnozí Češi v tomto umění prosluli

Umění

Malíř proti zkáze
Josef Čapek celý život hledal svůj osobitý styl malby. Jeho cesta skončila před sedmdesáti lety za neznámých okolností v koncentračním táboře

Na pranýři

Osvícená, ale tvrdá Justicia
Za Marie Terezie a Josefa II. se trestní právo značně zmodernizovalo, ale třeba mučení v něm zůstalo dlouho zachováno

Mýty naší historie

Na krála, matičko, na krála!
Kde leží původ starodávného lidového zvyku zvaného jízda králů? V pověsti o prchajícím Matyáši
Korvínovi, nebo snad dokonce v časech Velké Moravy?

Historická perlička

O barokním incestu
Jistý sexuální volnomyšlenkář se v 17. století stýkal současně se dvěma sestrami, což mu přivodilo velké potíže

Češi za hranicemi

Zapomenutá dánská královna
Dobrá královna Dagmar, dcera Přemysla Otakara I., je dnes známá spíš v zemi, do níž se provdala, než v rodných Čechách

Archeologie

Barevný svět pravěku
Podle nálezů na Písečném vrchu u Bečova používali lidé mnohá barviva již v období paleolitu

Dokument

Síla rostlin
Slavný italský lékař Mattioli dal v Praze dohromady rozšířené vydání svého monumentálního herbáře, který zůstává pojmem dodnes

Oživlá historie

Nasolit, nebo vysušit?
Jak uchovat maso k dlouhodobější konzumaci bez ledničky? Co dělat s hovězím, vepřovým a co zase s rybami?

Obrazem

Rychle dolů s habsburským orlem!
Satirické časopisy si po vzniku první republiky smlsly na karikaturách Habsburků, jimž se právě rozpadla staletá říše

Osobnost

Lucemburský třetí princ
Jan Zhořelecký byl nejmladším synem Karla IV. Vynikal odvahou i rozhodností, ale zemřel příliš mladý za podivných okolností

Zpět na Tajemství české minulosti