Tajemství české minulosti č. 46

Záhadná smrt Jana Masaryka
Výběr z obsahu: 
  • Za Pyreneje proti fašistům
  • Vládkyně ve stínu trůnu
  • Záhadný konec Honzy Masaryka
  • Koruna pro milovaného syna
  • Šašek, nebo adept černé magie?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Historická detektivka

Upálení sekty naháčů
Lze se divit, že Jan Žižka nechal zlikvidovat radikální sektu adamitů, jejíž členové chodili nazí a plenili okolní vsi?

Konflikt

Za Pyreneje proti fašistům
Španělská občanská válka v letech 1936–1939 se nás sice zdánlivě netýkala, přesto v ní  bojovalo za republikány i pár tisíc Čechoslováků

Erbovní pověst

Sepnuté ruce z líté bitvy
Jistý Zub, legendární předek rodu Zoubků, prý v dávné bitvě zachránil svého hejtmana a jeho čin vešel i do jeho erbu

Klenoty Koruny české

Město mezi vinohrady
Mikulov proslul především jako jedno z hlavních sídel Ditrichštejnů. Jaké památky můžete v tomto historickém městě navštívit?

Na pranýři

Popravte hříšné sodomity!
Homosexualita se stala v antice běžným jevem, ale v středověku a raném novověku se za tento „hřích proti boží přirozenosti“ posílalo na hranici

Ženy v historii

Vládkyně ve stínu trůnu
České královny ve 13. a 14. století měly jen omezené pravomoci, a tak se musely opírat o moc královských manželů nebo svá věnná města

Obrazem

Pomníky synů Izraele
Na 75 židovských hřbitovech Moravy a Slezska se nacházejí tisíce náhrobních kamenů, jejichž symbolika k nám promlouvá dodnes

Osobnost

Syn ve stínu otce
Jan Masaryk nebyl vzorným dítětem pana profesora, přesto to dotáhl na diplomata a nakonec
i ministra zahraničí

Rozhovor

Záhadný konec Honzy Masaryka
O podivné smrti bodrého politika vznikla řada teorií, o nichž vypoví historik Jan Kalous, který se podílel na jejím posledním vyšetřování

Archeologie

Studna s pokladem, nebo výbušninou?
Nejhlubší hradní studna v Evropě se nachází na Zbirohu a vyprávějí se o ní legendy související s údajným nacistickým pokladem

Politika

Koruna pro milovaného syna
Když Přemysl I. Otakar dosáhl uznání Českého království, musel si ještě pojistit, aby čeští velmožové zvolili za příštího krále jeho syna Václava

Jak se žilo

Odvrácená strana Napoleonova triumfu
V době bitvy u Slavkova zažili obyvatelé jižní Moravy
útlak a bezpráví od vojáků všech zúčastněných armád

Mapa

Slavná bitva na unikátní mapě
Hned v prosinci 1805 vytvořil francouzský ženijní kapitán, který se zúčastnil slavkovské bitvy, jeden z prvních plánů bojiště

Mýty naší historie

Šašek, nebo adept černé magie?
Kouzelník Žito se údajně proslavil na dvoře Václava IV., ale záznamy o něm máme až o dvě století později. Jde o fikci, nebo skutečnou postavu?

Věda

Degenerovaní a šílení vládci
Genetika rodu Habsburků prokázala, že blízké příbuzenské sňatky způsobují četné psychické i fyzické deformace

Češi za hranicemi

Ostrov ledu a ohně
Český student Daniel Vetter navštívil se svým spolužákem na počátku 17. století Island a napsal o tom pozoruhodný cestopis

Oživlá historie

Je libo koření?
I ve středověku lidé používali k dochucení řadu koření, ti bohatší dovezená z orientu, chudší z vlastní zahrádky či blízké louky

Umění

Zastihla je válka
Skupina českých umělců zažila za druhé světové války nepříjemné dobrodružství ve  francouzském exilu, kde je podezírali ze spolupráce s komunisty

Zpět na Tajemství české minulosti