Tajemství české minulosti č. 47

Byla kněžna Libuše pohanskou bohyní?
Výběr z obsahu: 
  • Gottwaldův korunní princ
  • Věštkyně, soudkyně i bohyně
  • Málo prozkoumané válečné pole
  • Proč ze zříceniny neudělat hrad
  • Teplo tisíce polen


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Gottwaldův korunní princ
Komunistický ministr a prezidentův zeť Alexej Čepička byl znám bezohlednými metodami i dobrými vztahy se Stalinem

Politika

Toužil vojevůdce po koruně?
Opravdu se chtěl Albrecht z Valdštejna stát českým králem, nebo měla být jeho vyjednávání jen kouřovou clonou pro jiné záměry?

Mýty české historie

Věštkyně, soudkyně i bohyně
Legendární kněžna Libuše byla ve spojení se svými sestrami zřejmě trojfunkcionální bohyní, z níž kronikáři učinili i pramáti Přemyslovců

Klenoty Koruny české

Za prostým životem předků
Skanzen lidových staveb Vysočina nabízí autentický prožitek ve starých chalupách a zve na folklorní hostiny a slavnosti

Na pranýři

Potírání černé magie
Vedle monstrózního procesu ve Velkých Losinách zažily české země od 16. století i další
děsivé soudy s údajnými čarodějnicemi

Erbovní pověst

Moravan v římských bájích
Dávný předek rodu Nekšů z Landeka prý oponoval samotnému císaři Neronovi a později svedl bitvu s bájnými kentaury

Konflikt

Jak Švédové plenili české země
Generál Torstensson se rozhodl, že Habsburky porazí nejlépe přes Čechy a Moravu, načež tudy jeho armáda několikrát s velkým rabováním protáhla

Archeologie

Málo prozkoumané válečné pole
Bojiště u Jankova, kde se Torstensson střetl s císařskými vojsky, může vydat cenná archeologická svědectví, ale průzkum teprve začne

Dokument

Odsouzení jihočeští škůdci
Popravčí kniha pánů z Rožmberka zachovala unikátní výpovědi o bandách lapků z 14. a 15. století, mezi nimiž figuruje i Jan Žižka

Historická perlička

Potomstvu utajená vada
Optické brýle se mezi šlechtou i vzdělanci vyskytovaly běžně už od 17. století, proč se s nimi tedy nenechávali zobrazovat?

Rozhovor

Proč ze zříceniny neudělat hrad
S památkářem a zároveň nadšencem pracujícím na zřícenině Cimburk jsme mluvili o zásadách památkové péče při záchraně podobných památek

Umění

Krásné matky boží
Takzvané krásné madony u nás vznikaly především v době vlády Václava IV., který hojně  podporoval dobové umění

Oživlá historie

Teplo tisíce polen
Uhlířství bylo ve středověku uznávaným řemeslem a dřevěné uhlí vypálené v milíři ceněným artefaktem za dlouhých zimních nocí

Češi za hranicemi

Uprostřed indiánských válek
Vzpomínky českého válečného veterána, který aktivně bojoval v Severní Americe proti Siouxům i dalším kmenům

Historická detektivka

Případ hrůzných zavazadel
Brutální vražda slovenské prostitutky Otýlie Vranské patří k několika málo nevyřešeným případům pražských kriminalistů z časů rady Vaňáska

Obrazem

Zlaté časy české archeologie
Kolorované fotografie z pozůstalosti badatele Karla Absolona ukazují půvab archeologie a speleologie v době první republiky

Jak se žilo

Mistři v práci se dřevem
Středověcí a raně novověcí tesaři šli vlastně ve stopách Ježíše Krista, přesto se s jejich povoláním pojila i řada švindlů a zlozvyků

Věda

Tvůrce lodní revoluce
Josef Ressel ve svém životě zakusil hodně obtíží a i jeho vynález lodního šroubu se v počátcích těžko prosazoval

Zpět na Tajemství české minulosti