Tajemství české minulosti č. 48

Nebeští jezdci v bitvě o Británii
Výběr z obsahu: 
  • Marné útoky na vozovou hradbu
  • Náhodně podařený útěk
  • Poslední Rožmberkovna
  • Na křídlech svobody
  • Ve službách urozených


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Marné útoky na vozovou hradbu
Drtivé vítězství husitů u Ústí nad Labem se stalo vůbec nejskvělejší ukázkou jejich proslulé obranné taktiky

Náboženství

Svatý žid Šimon
Několik židů čelilo v barokní Praze obvinění ze zabití židovského chlapce, který konvertoval ke
křesťanství

Historická perlička

Náhodně podařený útěk
Jak se za druhé světové války podařilo vězněnému francouzskému důstojníkovi uniknout z nacistického vězení na zámku Jezeří?

Ženy v historii

Poslední Rožmberkovna
Zatímco Petr Vok a Vilém z Rožmberka patří ke slavným osobnostem, o zajímavém osudu jejich sestry Evy se mnoho nemluví

Archeologie

Jeskynní svatyně s kovárnou
Měli pravěcí lidé v jeskyni Býčí skále rituální svatyni, kovárnu, pohřebiště, nebo obchodní křižovatku? Zdá se, že všechno dohromady

Osobnosti

Na křídlech svobody
Osudy československých letců, kteří v řadách RAF bojovali proti nacistům v bitvě o Británii

Jak se žilo

Ve službách urozených
Ve stínu mocných rodů žily tisíce nižších i vyšších služebníků, bez nichž by si nobilita nikdy nemohla užívat svůj luxus

Klenoty Koruny české

Cesta do hlubin země
Hornický skanzen v Příbrami láká návštěvníky na autentický zážitek v hlubinách dolů založených v 18. a 19. století

Rodokmen

Synové a dcery ptáčníka Velena
Rod Boskoviců proslul nejen ctnostnými příslušníky, ale i kontroverzními osobnostmi, jako byl „ďábel“ Jan Šembera

Rozhovor

Zmizelý svět dávných cest
Pomocí letecké archeologie můžeme dnes rekonstruovat dávno zaniklé cesty a odvodit z nich pohyb obyvatelstva

Historická detektivka

Zahubil královnu vzteklý pes?
Manželka Václava IV. Johana Bavorská zemřela za nevyjasněných okolností. Spekuluje se i o vině králových loveckých „mazlíčků“

Umění

Spor o světici
O obraz Madona z Veveří, skutečný skvost evropské gotiky, vedla katolická církev restituční spor

Politika

Bezohledný vzestup karlínských kluků
Generace mladých stalinistů s Gottwaldem v čele převálcovala v roce 1929 s podporou Moskvy umírněnější soudruhy

Erbovní pověst

Kopí v břiše
Předek rodu Gajevských z Gaje si prý po bitvě vytáhl kopí nepřítele z vlastního břicha

Věda

Urozený šlechtic s „předpotopními“ zájmy
Kašpar Maria hrabě ze Šternberka se výrazně zasloužil o založení Národního muzea i o počátky výzkumu zkamenělin

Oživlá historie

Zábava vyšších vrstev
Král, páni i duchovní se ve středověku rádi bavili honem v lese. Šlo nejen o koníček, ale také o výcvik bojových dovedností

Obrazem

V dýmu a ohni bitvy tří císařů
Fotoreportáž z rekonstrukce utkání u Slavkova včetně Napoleonova „lvího skoku“, která proběhla u příležitosti 210. výročí bitvy

Češi za hranicemi

Zaniklý život v Českém koutku
Kladsko už přes 270 let nepatří k českým zemím, ale přesto si místní Češi uchovali český jazyk a svérázné tradice až do moderní doby

Zpět na Tajemství české minulosti