Tajemství české minulosti č. 50

Alfons Mucha: Čech, který okouzlil svět
Témata z aktuálního čísla: 
  • Poslední boj třicetileté války
  • Čech, který okouzlil svět
  • Zakladatel Sokola a Mohamed
  • Královy stavby
  • Zákoník pro blaho říše


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Poslední boj třicetileté války
Ještě po uzavření vestfálského míru pokračovalo roku 1648 dobývání Prahy a na Karlově mostě probíhaly urputné boje

Historická detektivka

Vzpoura macechy, nebo regentská vláda?
Byla Drahomíra matkou svatého Václava, nebo se jen vdala za jeho otce a po ovdovění odstavila svého nevlastního syna od knížecího stolce?

Klenoty Koruny české

Memento mori
V unikátní sedlecké kostnici je většina lebek a kostí sestavená do pyramid, ale z některých se skládá například lustr

Osobnost

Čech, který okouzlil svět
Mladému Muchovi akademici tvrdili, že nemá talent, ale nakonec se proslavil jako malíř nejen v Paříži, ale i v dalekém New Yorku

Erbovní pověst

Z mrchožrouta orlem
Dávný předek rodu Čabelických prý po bitvě zabil supa hodujícího
na mrtvole, načež dostal do erbu orlí peruť a spár

Náboženství

Zakladatel Sokola a Mohamed
Miroslav Tyrš byl nejen nadšený sportovec, ale vydal i spisek o islámu, který je však plný
omylů

Rozhovor

Nejen úspěšné projekty Otce vlasti
Profesor Čechura popisuje hospodářskou politiku, zakladatelskou činnost, ale i nevydařené plány císaře Karla IV.

Mapa

Královy stavby
Karlštejn, katedrála sv. Víta, Kašperk a další památky v přehledu nejvýznamnějších založení Karla IV. v zemích Koruny české

Na pranýři

Hrdinové, nebo zločinci?
Kontroverzní činy partyzánského oddílu Olga, který na jedné straně škodil nacistům, ale svévolným způsobem popravoval i vlastní členy

Jak se žilo

Svérázní pastýři ovcí
Moravští Valaši nepřišli na Valašsko z Rumunska, jak se často traduje, ale původně se tak označovali pastýři ovcí a koz

Obrazem

Zákoník pro blaho říše
Zlatá bula Karla IV. přinesla Svaté říši římské i zemím Koruny české řád, který s jistými obměnami vydržel až do roku 1806

Archeologie

Když letokruhy promluví
Dendrochronologie pomáhá archeologům určovat stáří dřeva, ať už se jedná o stavební trámy, či středověký člun

Věda

Český Platon
Jan Marek Marci byl pravým renesančním vědcem, jenž se v pobělohorské době věnoval nejen lékařství, ale i filozofii, fyzice a kosmologii

Historická perlička

V biskupském karceru
Na hradě Mírov kdysi nebylo obyčejné vězení, ale biskupové sem zavírali neposlušné a provinilé kněze

Češi za hranicemi

Já, bratr Oldřich
Františkán Oldřich z Pordenone pocházel rodem z Čech a žil v Itálii, odkud se vydal až do Číny po stopách Marka Pola

Oživlá historie

Opravdu dlouhé tkanice
Lucetování představovalo ve středověku snadný způsob, jak uplést tkanice potřebné pro sešněrování oblečení

Politika

Lihová aféra
Karlu Práškovi, bohatému velkostatkáři a jednomu z vůdců agrární strany, zlomila za první republiky politický vaz korupční kauza

Umění

Tajemné postavy ze Znojma
Původ románských fresek z rotundy sv. Kateřiny není jistý a historici se přou i o to, jaká knížata vlastně zobrazují

Ženy v historii

V područí i na výsluní
Urozené šlechtičny v raném novověku nebyly jen loutkami svých mužů a někdy vedly i chod panství

Zpět na Tajemství české minulosti