Tajemství české minulosti č. 51

Vzestup a pád impéria jménem Baťa
Témata z aktuálního čísla: 
  • Agentem cizí mocnosti
  • Jako fénix z popela
  • Ráj, či peklo dělníků?
  • Bastardova závratná kariéra
  • Jak okrást království


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Historická detektivka

Akce Katastrofa
Jak se StB podařilo unést roku 1953 z Rakouska bývalého předsedu sociálních demokratů Bohumila Laušmana?

Historická perlička

Agentem cizí mocnosti
Vykonstruovaný proces komunistického režimu s knězem Dominikem Peckou se proměnil v soud proti celé církvi

Konflikt

Krutovláda ohnivého kazatele
Na začátku husitských válek se část Prahy radikalizovala. Ulicemi ji až do svého svržení vedl přesvědčivý kazatel Jan Želivský

Klenoty Koruny české

Dítě romantismu
Novogotický zámek Raduň nedaleko Opavy má za sebou ponurou historii zahrnující plnenění vojáky, vandalské zničení i znovuvzkříšení

Ženy v historii

Obchodnice s ostrými lokty
Měšťanská dcerka Ester Teufelová dokázala v Praze vybudovat prosperující podnik díky dědictví i vlastním schopnostem

Archeologie

Jako fénix z popela
Zaniklá středověká městečka a vesnice podávají svědectví o dávných časech, nepřekryté moderním způsobem života

Osobnost

Kancléř čtyř císařů
Kníže Václav Antonín z Kounic plnil ve službách Marie Terezie důležité politické úkoly a přepsal diplomatickou mapu Evropy

Rozhovor

Ráj, či peklo dělníků?
Historik Martin Marek vyvrací mnoho zažitých mýtů o firmě Baťa, které se pohybují od zatracení komunisty až po nekritickou adoraci

Mapa

Neuskutečněná vize
Jan Antonín Baťa propagoval ke konci první republiky svou vizi, jak vylepšit dopravu i obchod pomocí magistrály sahající z Chebska až na Podkarpatskou Rus

Češi za hranicemi

Bastardova závratná kariéra
Levoboček moravského markraběte Jana Jindřicha se stal patriarchou Aquileie a nesmazatelně se zapsal do tamních dějin

Umění

Na pomezí snu
Surrealistka Toyen se pro svůj obraz Bramborové divadlo inspirovala dnes již téměř zapomenutou loutkářskou technikou

Na pranýři

Jak okrást království
Jakub Baševi se stal po Bílé hoře členem nechvalně proslulého finančního konsorcia, jež fakticky okrádalo celé České království

Politika

Jak uspořádat mocnářství
Přehled rakouských ústav od velkých revolučních změn v roce 1848 až po vznik dualistického Rakousko-Uherska roku 1867

Erbovní pověst

Statečný mlynář
Předek Doupovských z Doupova byl sice obyčejným mlynářem, ale údajně se v boji vyznamenal natolik, že získal šlechtický erb

Náboženství

Vykoupené odpuštění
Odpustky prodávané katolickou církví měly zmírnit utrpení hříšníků v očistci, ale dočkaly se drtivé kritiky nejen z řad husitů

Oživlá historie

Pod živůtky středověkých žen
Unikátní nález zachované středověké podprsenky z hradu Lenberg prozrazuje mnohé o tehdejším spodním prádle

Jak se žilo

Z fronty do Turkestánu
Někteří čeští vojáci strávili za první světové války dlouhá léta v zajateckých táborech v zaostalé společnosti Střední Asie

Obrazem

Legendární firmy
Značky jako Thonet, Laurin & Klement, Langhans či mýdlo Otta s rakem dodnes patří k legendám mezi českými firmami

Rodokmen

Důvěrníci Otce vlasti
Dva Buškové z Velhartic jsou známí především díky osobnímu přátelství s Karlem IV., jenž jim přidělil významné místo na svém dvoře

Zpět na Tajemství české minulosti