Tajemství české minulosti č. 52

Vyvraždění rodu Slavníkovců
Témata z aktuálního čísla: 
  • Krvavé léto roku 1866
  • Nejmocnější žena strany
  • Hrnce a poháry středověku
  • Děvče od vody
  • Válečník s kozími hlavami


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Krvavé léto roku 1866
V prusko-rakouské válce šlo o to, pod čí vládou se sjednotí Německo, ale o jejím výsledku se rozhodovalo v Čechách

Erbovní pověst

Vytržené vlčí zuby
Předek rodu Kinských byl prý obyčejný uhlíř, který zachránil svého krále před vlkem a byl za to po zásluze odměněn

Ženy v historii

Nejmocnější žena strany
Marie Švermová vstoupila do KSČ kvůli ideálům a přes otřesnou životní zkušenost už v  komunismus věřit nepřestala

Klenoty Koruny české

Strážce Českého ráje
Goticky zachovalý hrad Kost vystřídal řadu majitelů, ale nikdy se nestal obětí požáru či obléhání vojsk

Politika

Krevní msta způsobila masakr
Vyvraždění Slavníkovců si zřejmě neobjednali Přemyslovci, jak se uvádí. Spíš mu kníže Boleslav
II. nedokázal zabránit

Jak se žilo

Hlídači v temné noci
Služba ponocných nezahrnovala jen troubení a hlášení času,
museli si poradit též s případnými narušiteli nočního klidu

Rozhovor

Nepostradatelní i opovrhovaní byrokraté
Kde se vzali a jak fungovali úředníci za starého Rakouska? A na kterých úřadech tehdy bujela korupce?

Oživlá historie

Hrnce a poháry středověku
Používání různých typů hrnčířského kruhu dalo ve středověku vzniknout rozmanitým podobám
hliněné keramiky

Na pranýři

Plameny královského hněvu
Proč nechal Přemysl Otakar II. upálit na hradě Veveří svého věrného služebníka Beneše ze Cvilína?

Náboženství

Kouzelná noc ohňů
Svatojánská noc na počátku léta se odpradávna spojovala s bujarými slavnostmi, křepčením
a skoky přes šlehající plameny

Historická detektivka

Děvče od vody
Vražda servírky z vorařské hospody v seriálu Panoptikum města pražského sice neproběhla přesně podle skutečnosti, přesto s ní má mnoho společného

Věda

Placatý střed vesmíru
Naše představy o středověké vědě zahrnují samá tmářství, ale učenci tehdy nebyli tak hloupí a mnohé pověry dávno vyvrátili

Češi za hranicemi

Cesta do země sněhu a sobů
Jezuitský misionář Jan Ferdinand Körningh se vydal do severního kraje Evropy christianizovat
zaostalé Laponce

Archeologie

Tvář pravěké princezny
Antropoložce Vaníčkové a sochaři Bílkovi se podařil pozoruhodný počin – rekonstruovali tvář šlechtičny podle lebky z Býčí skály

Osobnost

Válečník s kozími hlavami
Jan Sokol z Lamberka je znám především jako žoldnéřský vůdce, který bojoval u Grunwaldu, ale jeho kariéra byla mnohem pestřejší

Historická perlička

Záměna s arcivévodou
Proč je na náhrobku řadového vojína z první světové války fotografie arcivévody Františka Ferdinanda d’Este?

Obrazem

Kukátko do časů budoucích
Ilustrace z počátku 20. století ukazují, jak si naši předkové s nadsázkou představovali vývoj technologií i člověka v budoucnosti

Umění

Dva muži jedné řeky
Smutný osud spisovatele Oty Pavla a jeho láska ke kraji kolem Berounky se promítá i v jeho povídce Fialový poustevník

Zpět na Tajemství české minulosti