Tajemství české minulosti č. 53

Republika ve stínu Mnichova
Témata z aktuálního čísla: 
  • Po stopách zemských škůdců
  • Co přinesl Mnichov?
  • Modely zaniklého světa
  • Návod pro poutníky
  • Zkáza konvoje pruského krále


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Na pranýři

Po stopách zemských škůdců
V neklidné předhusitské době ohrožovaly obchodníky, pocestné i obyčejné vesničany ozbrojené družiny lapků

Ženy v historii

Mezi chorobou a zázrakem
Kněžna Matylda ze Schwarzenberku byla od dětství upoutána na invalidní vozík, ale zázrakem se vyléčila

Mýty naší historie

Slovanstvo na piedestalu
Obrozenecký básník Ján Kollár věnoval velkou část svého díla budování přikrášlených mýtů o velké historii Slovanů

Jak se žilo

Co přinesl Mnichov?
Co všechno se změnilo v životě našich předků uzavřením mnichovské dohody a jaká atmosféra panovala v druhé republice?

Konflikt

Chtěli se bránit
Že jsme po mnichovské dohodě odevzdali hranice bez jediného výstřelu? Není to úplně pravda, protože na mnoha místech bojovala Stráž obrany státu

Klenoty Koruny české

Na řádovém sídle
Severomoravský hrad Sovinec prošel držbou několika mocných rodů a po několik století patřil řádu německých rytířů

Češi za hranicemi

Slezský Odysseus
Pražský lékař Šimon Tudecius prožil mnohá dobrodružství při plavbách na Středozemním
moři, kde doprovázel i švédskou královnu

Rozhovor

Modely zaniklého světa
Archeolog Petr Vavrečka vytváří podle výsledků vědeckého výzkumu virtuální modely dávno zaniklých nástrojů, domů i celých sídlišť

Městský erb

Záhadný slavkovský gryf
Město Slavkov slaví 600 let od udělení znakového privilegia králem Václavem IV. Jaké podivné zvíře má v erbu?

Osobnost

Obávaný bijec v sutaně
Olomoucký biskup Jan Železný byl největším postrachem moravských husitů, proti kterým mnohokrát osobně bojoval v čele vojska

Mapa

Návod pro poutníky
V roce 1500 zamířily do Říma obrovské davy poutníků, kterým měla při cestě pomoci i mapa zhotovená kartografem Etzlaubem

Historická detektivka

Jak svrhnout Gottwalda
V roce 1949 rozbila StB několik odbojových skupin. Skutečně vytvořily promyšlený plán, jak zemi zbavit komunistických špiček?

Oživlá historie

Sýr, sýrek, syreček
Ve středověku vyráběli sýr trochu jinou metodou, než známe dnes, a přidával se do řady receptů
jako oblíbená ingredience

Obrazem

Jak začínali čeští rytíři
Na vybavení šermířů z projektu Curia Vitkov si ukážeme výzbroj bojovníků z českého raného středověku od střelců až po obrněné jezdce

Konflikt

Zkáza konvoje pruského krále
Ve střetech u Guntramovic a Domašova se rakouskému vojevůdci Laudonovi podařilo zlikvidovat strategicky důležité pruské zásobování

Politika

Sňatky kvůli peněžence
Všechna manželství novověkých šlechticů sice nevznikala jen z rozumu, ale věno v nich sehrávalo značnou úlohu

Artefakt

Symbol světce válečníka
Přilba svatého Václava se zachovala dodnes, byť v porušeném stavu. Je na jejím nánosníku
Kristus, nebo severský bůh Odin?

Umění

Otevřete okna do Evropy
První republika se loučila se vším, co připomínalo časy habsburské monarchie. Minout to nemohlo ani architekturu, ve které se přišlo s „národním stylem“

Zpět na Tajemství české minulosti