Tajemství české minulosti č. 55

Přeceňovaní husité?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Dobrá „paní kněžna“
  • Smrtící vymrštění kamene
  • Idylický skvost Moravy
  • Slepě za rudým vzorem
  • Šlechtic beze cti?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Ženy v historii

Dobrá „paní kněžna“
Kateřina Zaháňská, známá jako kněžna z Babičky Boženy Němcové, prožila pohnutý život plný sňatků, rozvodů a milostných afér

Konflikt

S pavézami proti píkám
Rok 1504 znamenal konec slávy českých žoldnéřů bojujících podle taktiky husitských válek. U Schönbergu je rozdrtili němečtí landsknechti

Oživlá historie

Smrtící vymrštění kamene
Odstředivý prak používalo lidstvo od pradávna. Vyrobte si vlastní a zkuste si střelbu ve stylu husitských práčat

Jak se žilo

Domy u lesa plného démonů
Život na vesnici raného středověku byl plný únavné práce v domácnosti i na poli, ale také prostoupený neustálým stykem s bůžky a démony

Klenoty Koruny české

Idylický skvost Moravy
Zámek Lysice stojí na místě středověké vodní tvrze  a zažil krušné chvíle při selské rebelii roku 1783

Rozhovor

Samaritánka v uniformě
Zpovídali jsme paní Štoudkovou, pamětnici druhé světové války, která sloužila jako zdravotnice ve Svobodově armádě

Mýty naší historie

Fanatičtí, nebo boží bojovníci?
Bojovali husité nečestně a zbytečně krutě? Proč plenili kláštery a ničili umění? Chtěli na svých rejsách jen plenit, nebo i přesvědčovat?

Věda

Slepě za rudým vzorem
Zemědělské postupy takzvaných lysenkovců se sice podobaly spíš pseudovědě, ale KSČ je po nástupu k moci tvrdě prosazovala

Umění

Umělec, básník, postrach
Egon Schiele se během života setkal jen s malým pochopením veřejnosti, ale dnes je považován za světově uznávaného malíře

Na pranýři

Šlechtic beze cti?
Pertold Tvorkovský z Kravař se za svůj život dopustil mnoha krutostí i excesů, ale vinu na úkladné vraždě zemského hejtmana se mu dokázat nepodařilo

Artefakt

Přísně utajený nález
Hlavu Kelta nalezenou během druhé světové války u Mšeckých Žehrovic nálezce raději zatajil, aby ji nedostali nacisté

Dobová mapa

Třetí klenot Koruny české
Slezsko roku 1645 bylo stále ještě pevnou součástí Koruny české, a tak je po boku Čech a Moravy
zakresleno nizozemským kartografem Blaeuem v jeho atlasu

Politika

Spása národa, nebo katastrofa?
Co by se stalo, kdyby se Rakousko-Uhersko nerozpadlo a naše vláda zůstala ve Vídni? Pohled dvou historiků s odlišným názorem

Historická detektivka

Hledá se autor
Kroniku tak řečeného Dalimila ve skutečnosti napsal někdo s úplně jiným jménem, ale historici se zatím neshodli, o koho šlo

Historická perlička

Pomalované lebky
V kostnici Santiniho chrámu ve Křtinách se nachází lebky s podivným zdobením, jehož důvod zatím nikdo přesně neodhalil

Češi za hranicemi

Boj o vystěhovalce
Co stálo v pozadí masového vystěhovalectví z českých zemí do Ameriky, které začalo v polovině 19. století?

Obrazem

Otec vlasti poctěný korunou
Fotoreportáž z jedinečné rekonstrukce slavnostního ceremoniálu korunovace Karla IV. na českého krále

Osobnost

Zapomenutý zachránce Židů
Karel Weirich byl italský novinář českého původu, který se zasloužil o záchranu stovek židovských obyvatel ze střední Evropy před nacisty

Zpět na Tajemství české minulosti