Tajemství české minulosti č. 56

Lhali tvůrci nejstarších českých kronik?
Výběr z obsahu: 
  • Ochránce jantarové stezky
  • Čím naši předci svítili?
  • Od Kristiána na Zbraslav
  • Kacíř na oltáři
  • Záhadné řady kamenů


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Proti bolševikům na souši i na vodě
Roku 1918 vyhráli legionáři na Bajkalském jezeře patrně jedinou námořní bitvu v českých dějinách

Historická detektivka

Došel krysař z Hameln na Moravu?
Starodávná pověst se možná dočkala překvapivého rozuzlení v podobě lokátora z dob kolonizace českých zemí německými osadníky

Historická perlička

Kantoři v ohrožení
V 18. a 19. století se učitelé zdaleka netěšili takové úctě jako dnes. Museli se doprošovat o jídlo a hrozilo jim i fyzické napadení při vyučování

Klenoty Koruny české

Ochránce jantarové stezky
Spanilá zřícenina Starého Jičína v Moravské bráně připomíná lepší časy tohoto hradu, kdy se o něj starali páni z Kravař či Žerotínové

Jak se žilo

Barevný středověk
Čím víc špíny, šedi a neomítnutých zdí, tím víc vypadají věci „středověce“? Zažitá představa však není správná, přinejmenším ve šlechtických vrstvách

Oživlá historie

Čím naši předci svítili?
Dlouhé zimní noci mohly za starých časů prosvítit lucerny, svíčky či louče. Přinášíme také návod na výrobu jednoduché pochodně

Rozhovor

Nejstarší příběhy Čechů
Medievalista Robert Antonín vypráví o životě a motivaci kronikářů a také o tom, proč psali dějiny po svém

Prameny

Od Kristiána na Zbraslav
Přehled nejdůležitějších kronik a letopisů, které vznikly na našem území od 12. do počátku 14. století

Politika

Hovoří Moskva
V době protektorátu poslouchali lidé zakázaný zahraniční rozhlas nejen z Londýna, ale i od budoucích komunistických vůdců z Moskvy

Češi za hranicemi

Smutný osud Českého koutku
V dnes polském Kladsku žila ještě během druhé světové války početná komunita Čechů, kteří si po staletí udržovali svůj jazyk i kulturu. Proč z ní téměř nic nezbylo?

Osobnost

Tvůrce rodové slávy
Karel z Lichtenštejna proslul jako přísný katolík, který se obohatil na pobělohorských konfiskacích. Proč se odklonil od evangelické víry svých předků?

Artefakt

Poklad „na vývoz“
Relikviář sv. Maura je druhou nejcennější památkou u nás hned po korunovačních klenotech, ale s českými dějinami má málo společného

Umění

Kacíř na oltáři
Z husitského umění se zachovalo jen málo, a proto je oltářní obraz s mistrem Janem Husem ve
společnosti sv. Vojtěcha vzácnou relikvií

Na pranýři

Srbský zápas profesora Masaryka
V roce 1909 bylo třiapadesát rakouských Srbů obviněno z velezrady. Zásluhu na odkrytí zmanipulovaného procesu měl Tomáš Garrigue Masaryk

Náboženství

Jak se dělá panteon
Ne že by neexistovaly žádné záznamy o slovanských bozích, ale obrozenci 19. století cítili potřebu je „romanticky“ doplnit, protože byly příliš kusé

Historická perlička

Záhadné řady kamenů
Podivně pravidelné řady obrovských balvanů vyskládané nedaleko Kounova možná sloužily
jako pravěká observatoř

Ženy v historii

Od promiskuity k frigiditě
Při sledování sexuálního chování od pravěku po středověk se posuneme od pravěkého kultu
plodnosti až k přísnému pohledu katolické církve

Obrazem

Jak zapadnout v protektorátu
Výsadkáři, kteří přiletěli z Londýna podpořit český odboj, museli řešit také nenápadnost svých oděvů, které musely plně odpovídat místní módě

Archeologie

Od pohanství k svěcené půdě
Staří Slované pohřbívali především žehem, který měl vrátit duši k předkům, ale pohřbívání do země nesouviselo jen s příchodem křesťanství

Zpět na Tajemství české minulosti