Tajemství české minulosti č. 57

Africké objevy Emila Holuba
Výběr z obsahu: 
  • Matka měst pod saskou mocí
  • Elektrárna v duchu secese
  • Čech v nitru Afriky
  • Záhadné zrození
  • Císařův mladší bratr


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Matka měst pod saskou mocí
Jedenáct let po porážce stavů na Bílé hoře vpadla do Čech protestantská vojska Sasů. Obsadila i Prahu, ale jako osvobození to bohužel nevypadalo

Historická perlička

Masakr svatebčanů
U vsi Lesní Hluboké se v 16. století odehrál příběh nešťastné lásky, který končil pomstou zhrzeného milence. Na jejím místě stojí dodnes devět křížů

Na pranýři

Zvláštní akce Praha 17. listopadu
Po pohřbu Jana Opletala roku 1939 začali nacisté kvůli šířícím se protestům proti okupaci zatýkat a popravovat. Navíc zavřeli i všechny české univerzity

Klenoty Koruny české

Elektrárna v duchu secese
Přestože stavba zvaná Hučák měla především vyrábět elektřinu pro Hradec Králové, stala se i skvostnou architektonickou památkou

Ženy v historii

Kacířská sestra svaté Anežky?
O jisté zesnulé Vilemíně uvedl svědek při inkvizičním procesu, že byla dcerou českého krále a lidé ji uctívali jako světici. Šlo o dceru Přemysla Otakara I.?

RozhovorVěda

Čech v nitru Afriky
Na osudy Emila Holuba jsme se zeptali archiváře Martina Šámala z Náprstkova muzea, který uvedl na správnou míru řadu mýtů a polopravd panujících o legendárním cestovateli

Češi za hranicemi

Naši světoběžníci
Shrnuli jsme pro vás výpravy nejvýznamnějších českých cestovatelů od středověkého františkána
Odorika až po Zikmunda a Hanzelku

Věda

Záhadné zrození
Je možné, že první úspěšný císařský řez v historii proběhl v Praze? Možná ho prodělala královna Beatrix, druhá manželka Jana Lucemburského

Politika

Dílo Moskvy, nebo Gottwalda a spol.?
Proběhl takzvaný Vítězný únor 1948 podle instrukcí  od sovětských soudruhů, nebo ho čeští komunisté zinscenovali sami?

Artefakt

Dílo tajemného mečíře
Porýnské meče se značkou ULfBERHt patřily v raném středověku k řemeslným špičkám
svého oboru a několik se jich zachovalo i u nás

Rodokmen

Rod nejvyšších maršálků
Páni z Lipé se ocitli na vrcholu v době slavného Jindřicha, jenž prakticky panoval v zemi místo krále Jana. Pak bohužel následoval sestup rodové moci

Archeologie

Obětováni pro přízeň bohů?
U vsi Blučina na jižní Moravě se kdysi zřejmě ve velkém rituálně popravovalo, o čemž svědčí
stovky koster na místech hromadných masakrů

Osobnost

Císařův mladší bratr
Jan Jindřich z rodu Lucemburků měl složité dětství i mládí, kdy ho vlastní žena vyhnala z tyrolského vévodství. Přesto se pak prosadil jako moravský markrabě

Umění

Cesty ztraceného portrétu
Portrét starohraběte Karla, jediný obraz symbolistického malíře Böcklina dochovaný na našem území, se na dlouhá léta ztratil, než ho našli muzejníci z třebíče

Jak se žilo

Útulky nejen pro nemocné
Středověké špitály nebyly jen obyčejné nemocnice, ale také zaopatřovací ústavy, kde se potkávali nejbohatší měšťané s chudáky z ulice

Historická perlička

Jediný Čech sežraný kanibaly
Námořník Gustav Chaloupka sloužil jako plavčík na lodi vědecké expedice ke Guadalcanalu, což
pro něj skončilo tragicky

Obrazem

Dvorec velmože
Projekt Curia Vitkov, zasazený do 12. století rekonstruuje ideální hradiště šlechtice, který se potřeboval bránit nepřátelům i spravovat panství

Jak se žilo

Československá loupež století
Měnová reforma z roku 1953 veřejnost zaskočila a pobouřila, protože komunistický režim se rozhodl „zalepit“ státní kasu na její úkor

Oživlá historie

Teple se zachumlat
Jak ušít teplý zimní plášť, který středověký člověk potřeboval, aby přežil mrazivou zimu? A jaké druhy plášťů se používaly?

Historická detektivka

Krkonošská tragédie
Při mezinárodním mistrovství v běhu na lyžích došlo roku 1908 k náhlé změně počasí, kterou zaplatili životem závodník Hanč a jeho přítel Vrbata

Zpět na Tajemství české minulosti