Tajemství české minulosti č. 58

Čs. legionáři a carské zlato
Témata z aktuálního čísla: 
  • Poslední triumf slepého hejtmana
  • Krajina zvaná Betlém
  • My tři králové stvrzujeme mír
  • V Rusku proti Habsburkům
  • Paliči skončí v ohni


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Poslední triumf slepého hejtmana
Když Jana Žižku chytili nepřátelé do pasti, dokázal z ní nejen uniknout, ale ještě své pronásledovatele zaskočil a zničil

Historická perlička

Brána do pekel
Malý hrad Houska stojí vedle velkolepého Bezdězu a traduje se, že ho tam postavili z tajemných mystických důvodů

Ženy v historii

Kurtizána ve službách politiky
Španělska Marie Manrique de Lara si vzala velmože Jana z Pernštejna a po jeho boku se zapojila do předbělohorských intrik nábožensky rozdělených Čech

Klenoty Koruny české

Krajina zvaná Betlém
V Novém lese u Kuksu stojí soubor nádherných barokních soch, které však během staletí podléhají chátrání

Politika

My tři králové stvrzujeme mír
Smlouva mezi vládci Čech, Polska a Uherska ve Visegrádu z roku 1335 vstoupila do dějin jako historický pakt výhodný pro všechny strany

Historická perlička

Pryč se smrtkou
Zvyk vynášení smrti se v našich krajích provozoval zřejmě už v pohanských časech, ačkoliv ho máme doložený až později

Historická detektivka

Putování zlatého ešalonu
Českoslovenští legionáři se podle dodnes šířených legend zmocnili části ruského carského pokladu. Jak to bylo ve skutečnosti?

Obrazem

V Rusku proti Habsburkům
Proměny uniforem a dalšího vybavení legionářů, kteří „zradili Rakousko-Uhersko“ a přešli na stranu odboje

Archeologie

Svatyně vysokého muže
Před pár lety nalezená rotunda ve velkomoravském hradišti na Pohansku přinesla řadu nových objevů, včetně hrobu záhadného velmože

Osobnost

Spisovatel, který nechtěl být čten
Přestože žil Franz Kafka obyčejným úřednickým životem, ve svých knihách popouštěl uzdu absurditě a existencionalistickým obavám

Artefakt

Ježíšův obrys
Turínské plátno sice pochopitelně nepochází z Čech, ale jedna velmi zdařilá kopie ze 17. století se nalézá u nás v broumovském klášteře

Na pranýři

Paliči skončí v ohni
Několik případů ze smolných knih ze 16. století, kdy notoričtí paliči i žháři ze zoufalství dostávali za své činy nejkrutější tresty

Češi za hranicemi

Cesta do zlaté země
Mezi tisícovkami dobrodruhů, kteří v důsledku zlaté horečky zaplavili Kalifornii, se nacházel i český krajan Josef Francl

Rozhovor

Dějiny na stříbrném plátně
Filmový kritik Kamil Fila hodnotí proměny i kvalitu  českého historického filmu v posledních desetiletích

Umění

Vítek rozdělil synům růže
Barokní obraz Antonína Streera zobrazuje starou středověkou legendu o rozdělení Vítkovců do slavných šlechtických rodů se znakem růže

Jak se žilo

Kde bydlely hvězdy první republiky?
Příběhy slavných herců, jako byli Hugo Haas či Adina Mandlová, jsou často spjaté s jejich domy, které najdete i na přiložené mapě prvorepublikové Prahy

Oživlá historie

Pec na chleba
Chléb patří od počátku zemědělství k základním potravinám, a dobrá hliněná pec proto bývvala vlastně podmínkou přežití

Věda

Svébytné kališnické vysoké učení
Jak vypadala pražská univerzita po vydání Dekretu kutnohorského roku 1409? Mohla po odchodu
německých mistrů a studentů ještě konkurovat Evropě?

Zpět na Tajemství české minulosti