Tajemství české minulosti č. 60

Byl TGM synem Františka Josefa I.?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Co zničilo císařský rod
  • Proč římská církev tolerovala hampejzy
  • V rudolfínské Praze
  • Černí panáčci nosí štěstí
  • Ideální vladař, nebo padouch?


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Rodokmen

Co zničilo císařský rod
Ze šesti synů Karla IV. a jeho bratra Jana Jindřicha žádný neměl syna, a tak vymřeli Lucemburkové po meči. Jak si však vedli po přeslici?

Konflikt

Praha pod francouzskou nadvládou
Když českou metropoli obsadili roku 1741 francouzští vojáci podporující krále Karla Albrechta, Pražané jim nijak neodporovali

Historická perlička

„Pirátská“ vlajka  země bez moře
Pod českou vlajkou, kterou na širých mořích téměř nikdo neznal, mnozí podnikavci pašovali, a jednou se dokonce pokusili o státní převrat

Klenoty Koruny české

Symbol smíření na krvavém bojišti
Na místě velkého vítězství císaře Francouzů u Slavkova se tyčí velkolepá Mohyla míru se znaky
zúčastněných zemí

Osobnost

Revolucionář s měkkým srdcem
Vojta Náprstek byl duší vlastenec a jeho rebelie proti vládě vedla až k emigraci do USA. Do vlasti se ale chtěl od počátku vrátit

Archeologie

Tajemství žuráňské kněžny
Na vrchu Žuráň nedaleko Brna byla v 19. století odkryta cenná mohyla s pozůstatky panovnice z doby germánského osídlení

Historická detektivka

Syn kočího, nebo císaře?
O jaké podklady se opírá teorie, že náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk mohl být synem císaře Františka Josefa I.?

Ženy v historii

Panovnice mezi hříchem a ctností
Ideál středověké královny odrážel vztah tehdejší společnosti k ženám – měla být především ctnostná, pokorná a dobrá matka svých synů

Politika

Vzdor mocných šlechticů
Od 14. století se v Čechách objevil nový nešvar – alespoň z hlediska panovníků. Urození páni se spojovali do panských jednot proti svému vládci

Češi za hranicemi

Po boku císaře mexického
Nadaný lékárník František Kaska se dostal do Mexika jako člen vojenského kontingentu s dosazeným habsburským císařem Maxmiliánem

Na pranýři

Proč římská církev tolerovala hampejzy
Prostituce byla ve středověkých městech problém zatlačovaný na okraj, který se však nedal zcela vymýtit. A tak ho kněží raději kontrolovali

Artefakt

Vyklápění mrtvých těl
Ve Velinách se zachovala rakev s výklopným dnem z období, kdy císař Josef II. nařídil, aby se lidé pohřbívali jen v plátěném pytli

Umění

V rudolfínské Praze
Veduta na mědirytině z roku 1606 poskytuje unikátní pohled na jednotlivé paláce, chrámy, vodárenské věže a další stavby za vlády Rudolfa II.

Rozhovor

„Fascisté“ za první republiky
I v naší republice bujela v meziválečném období nebezpečná nenávistná ideologie, která si našla mnohé stoupence

Jak se žilo

Černí panáčci nosí štěstí
Kominictví bývalo v raném novověku mimořádně vážené povolání, a to nejen proto, že hrozilo neustálé nebezpečí požárů

Obrazem

Oběť Velké války
Fotografie, osobní deník a další dokumenty dochované po mladém vojínovi, jenž padl před 99 lety na italské frontě

Oživlá historie

Jak uplést tkanice
Umění tkaničkářů čili prýmkařů nebylo ani ve středověku příliš složité. Proto si i vy můžete vyrobit vlastní tkanice podle dobových metod

Duel

Ideální vladař, nebo padouch?
Přemysl Otakar II. je dodnes kontroverzní osobností. Záleží na tom, jestli se na něj díváme jako na pyšného uchvatitele, nebo udatného rytíře

Zpět na Tajemství české minulosti