Tajemství české minulosti č. 61

Nečekaný pád mocné říše Přemyslovců
Témata z aktuálního čísla: 
  • Pevnosti v dýmu a ohni
  • Nechoď, Borši, s králi na led
  • Královna volantu
  • Unikli spravedlnosti
  • Od kultu plodnosti k jedinému bohu


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Pevnosti v dýmu a ohni
Jak probíhalo obléhání, dobývání a naopak obrana hradeb v čase děl, pušek a výbušnin, kdy zastaraly středověké hrady a začaly se stavět bastiony?

Historická perlička

Nejedlý hlavou státu
Historik a muzikolog Zdeněk Nejedlý byl velkým obhájcem marxistických ideí, ale málo se ví, že ješitný profesor se chtěl stát i prezidentem

Osobnost

Nechoď, Borši, s králi na led
Boreš z Rýzmburka dlouho prokazoval loajalitu svému panovníkovi, přesto jej král trestal. A tak se mocný Hrabišic vzbouřil

Klenoty Koruny české

Pernštejnský skvost renesance
Rod se zubří hlavou v erbu vybudoval četné stavby, které obdivujeme dodnes. Patří k nim i renesanční zámek v Litomyšli

Ženy v historii

Královna volantu
V časech první republiky se možná zdálo, že automobilový sport je spojen pouze s muži, ale Eliška Junková jim směle konkurovala

Oživlá historie

Vůně čerstvého pečiva
Seznamte se nejen s prací pekařů, ale též specializovaných koláčníků, mazanečníků či
preclíkářů a zkuste si sami upéct preclík

Historická detektivka

Kdo zavraždil krále?
Roku 1306 zahynul v Olomouci rukou vraha poslední přemyslovský král Václav III. Kdo asi nájemného zabijáka poslal?

Na pranýři

Unikli spravedlnosti
Mnoho nacistů zatížených zločiny se po válce vyhnulo soudu, když se skryli pod novou identitou nebo pro změnu spolupracovali s komunisty

Historická perlička

Prominentní vězeň
Proslulý „mistr černých umění“ Edward Kelley si v Čechách za Rudolfa II. přišel na slušné
peníze, ale nakonec skončil za mřížemi

Archeologie

Jeviště kruté spravedlnosti
Výzkum šibenic a šibeničních vrchů ukazuje, jak důležitou roli hrála tato ponurá místa v životě
středověkých i novověkých obcí

Češi za hranicemi

Český apoštol mezi pohany
Jezuita František Boryně ze Lhoty vykonal dlouhou a úspěšnou křesťanskou misii v Peru. Nepodařilo se mu jen zemřít vytouženou mučednickou smrtí

Rozhovor

Od kultu plodnosti k jedinému bohu
Jak se rodila pravěká náboženství a hodnoty, které uctívala evropská společnost před vznikem antické civilizace a křesťanství?

Věda

Muž, který se obětoval vědě
Jaroslav Heyrovský se stal jedním ze dvou Čechů, kteří získali Nobelovu cenu. Bezpochyby zaslouženě, protože se bádání věnoval za všech okolností

Dobová mapa

Vlast Jana Amose
Morava byla pro pedagoga a filozofa Komenského rodnou zemí. Biskup jednoty bratrské měl také
zásluhu na vzniku její mimořádné mapy

Jak se žilo

Buditel, nebo trpitel?
Jestliže dnes je učitel prestižní povolání, před dvěma sty lety se musel kantor těžce protloukat, aby se vůbec uživil

Obrazem

Češi objevují Jadran
Prázdniny v Chorvatsku u nás nebyly oblíbené jen v posledních desetiletích. Základy tamní české turistiky byly položeny už před první světovou válkou

Duel

Jak se zbavit Habsburků?
Mohlo stavovské povstání uspět? Vnímání Bílé hory jakožto národní tragédie už je značně přežité, přesto dva oslovení historici odpovídají na tuto otázku různě

Artefakt

Bádání  pod vodou
V Muzeu Blanenska se dochoval objemný skafandr, který kdysi používal tým Karla Absolona k prvním průzkumům jeskyní Moravského krasu

Umění

Matka měst z papíru
Monumentální model Prahy z roku 1833 představuje jedinečný doklad o tehdejší podobě naší metropole

Náboženství

Jiskry v temnu
Takzvaní písmáci nebyli jen evangeličtí duchovní píšící o svém pronásledování. Jejich odkaz sloužil jako útěcha i v době po přijetí mnichovské dohody

Zpět na Tajemství české minulosti