Tajemství české minulosti č. 62

Jsme Germáni, Keltové, nebo Slované?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Rytířský král proti pohanům
  • Profesorka, odbojářka, vězeňkyně
  • Slované sotva napůl
  • Válka v krajkách
  • Vysoká hra nejen o český trůn


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Rytířský král proti pohanům
Křížové výpravy Jana Lucemburského a jeho syna Karla směrem na Litvu většinou neskončily moc slavně, především kvůli počasí

Historická perlička

Čarodějník na hranici
Šumperský děkan Lautner položil svůj život na oltář boje za pravdu proti nenáviděné všemocné inkvizici

Ženy v historii

Profesorka, odbojářka, vězeňkyně
Růžena Vacková patřila k prvorepublikovým elitám. Za okupace ji nacisté odsoudili k smrti a později komunisté k mnohaletému žaláři. Co vadilo oběma totalitám na této vzdělané dámě?

Klenoty Koruny české

Obránce jižní hranice
Původní středověký hrad Bítov vybudovaný Přemyslovci na ochranu proti vpádům z Rakous prošel četnými úpravami až do 19. století

Věda

Slované sotva napůl
V naší genetické informaci jsou zakódovány mimo jiné chromozom Y a mitochondriální DNA, které částečně prozradí, odkud pocházejí naši předkové

Historická detektivka

Český soudce v římské armádě
Legendární vojvoda Krok měl možná svůj předobraz v jistém důstojníkovi pretoriánů z doby císaře Konstantina Velikého

Osobnost

Génius ve službách nacistů
Ferdinand Porsche se narodil na severu Čech, proslavil se jako mimořádně nadaný automobilový konstruktér, ale zapletl se s Hitlerovým režimem

Oživlá historie

Hříšné kostky
Vrhcáby byly od středověku oblíbenou kratochvílí napříč celou společností, proto vám předkládáme pravidla této tradiční hry

Obrazem

Válka v krajkách
Ve zdech pevnosti Terezín se často odehrávají rekonstrukce bitev ze sedmileté války s věrnými kopiemi dobového vojenského vybavení

Rozhovor

Čechy v době silných vůdců
Během stěhování národů vystřídali slovanští osadníci původní germánské obyvatelstvo, přičemž tuto migraci provázely nejasné okolnosti

Politika

Vysoká hra nejen o český trůn
Po bitvě u Moháče dokázali Habsburkové získat dvě koruny, českou a uherskou, čímž se stali nejmocnějším rodem v Evropě, protože ve Španělsku už vládli

Zpět na Tajemství české minulosti