Tajemství české minulosti č. 63

Připojení a ztráta Podkarpatské Rusi
Témata z aktuálního čísla: 
  • Zle, matičko, zle, Braniboři zde
  • Rezidence francouzských rodů
  • Kaše jako základ
  • Urozený anděl spásy
  • Český národní svátek


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Zle, matičko, zle, Braniboři zde
Po smrti krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli nastala v českých zemích zlá léta cizí  
braniborské správy spojená s hladomorem

Historická perlička

Podnikatelky s tabákem
Formulace „dostat trafiku“ zní dnes pejorativně až korupčně, ale v 19. století bylo provozování
trafiky poctivou živností

Osobnost

Mírový císař
Habsburk Ferdinand III. nemá v českém povědomí dobré jméno, ale jako reformátor a mírotvorce během kruté třicetileté války se celkem osvědčil

Klenoty Koruny české

Rezidence francouzských rodů
Zámek Sychrov má dnes podobu danou přestavbami posledních dvou staletí, ale od 17. století je spojen s rytířským rodem Lamottů

Politika

Připojení a ztráta země pod Karpatami
Zahrnutí malého Podkarpatska do koncepce vznikajícího Československa nebylo roku 1918 bezproblémové a také dlouho nevydrželo, zejména kvůli sílícímu nacismu

Oživlá historie

Kaše jako základ
Slané i sladké kaše tvořily od pradávna jeden z nejzákladnějších pokrmů všech vrstev a daly se uvařit stovky různých variant

Obrazem

Rudá Čína bez růžových brýlí
O Maově Říši středu se mohlo v padesátých letech v Československu psát jen pozitivně, ale archeolog Jisl popsal své tamní zážitky bez příkras

Artefakt

Kouzelník z mamuta
Nález sošky šamana z mamutího klu v Brně vyvolal roku 1891 senzaci a dodnes patří k unikátům díky svému stáří asi 25 tisíc let

Ženy v historii

Urozený anděl spásy
Polyxena z Pernštejna a z Lobkovic se proslavila ochranou vyhozených místodržících roku 1618, ale i jinak to byla pozoruhodná žena

Na pranýři

Otroci třetí říše
Ač se na území Protektorátu Čechy a Morava nenacházely velké koncentrační tábory, tisíce lidí trpěly v malých pobočných „lágrech“

Historická detektivka

Byl korunní princ Rudolf bigamista?
Rudolf Pachmann se přihlásil jako údajný legální potomek prince Rudolfa tragicky zahynulého roku 1889, ale jeho nároky jsou velmi pochybné

Rozhovor

Český národní svátek
Velkolepé spartakiády oslavovaly krásu lidského těla, a jakkoliv bývají spojovány s komunistickou propagandou, lidé na ně vzpomínají většinou v dobrém

Archeologie

Tajemství hrobu královny Konstancie
Manželka Přemysla Otakara I. založila klášter Porta coeli u Tišnova a byla tam i pohřbená, patří však ostatky nalezené v hrobce opravdu jí?

Náboženství

Svět magických studánek a bosorek
Víra v nadpřirozené bytosti z lesů a vod nikdy nezanikla ani po rozšíření křesťanství a mezi lidmi se držela i v 18. a 19. století

Historická perlička

Hromada žen a dětí
Otec výsadkáře Jana Kubiše zplodil početnou rodinu se dvěma ženami a zřejmě i s nevlastními dcerami

Rodokmen

Zásadoví rytíři z jizerského údolí
Páni z Michalovic prosluli svými rytířskými dovednostmi, ale také neústupností od svých zásad a věrností ideálům i panovníkovi

Jak se žilo

Exotika na východě republiky
Životní úroveň na Podkarpatské Rusi byla mnohem nižší než ve zbytku nově vzniklého Československa

Umění

Malířčina oběť rodině
Amálie Mánesová pocházela ze slavného malířského rodu, sama měla talent, ale pro dívku 19. století se umělecká kariéra příliš nehodila

Zpět na Tajemství české minulosti