Tajemství české minulosti č. 64

Když zabíjely morové rány
Témata z aktuálního čísla: 
  • První výstřely sedmileté války
  • Středověký fotbal
  • Černá metla barokního člověka
  • Spící tváře velikánů
  • První láska Františka Palackého


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

První výstřely sedmileté války
Bitva u Lovosic roku 1756 završila bleskurychlé tažení pruského krále Fridricha II., který chtěl
přes Sasko obsadit Čechy

Osobnost

Rudý kormidelník literatury
Jaký byl Vítězslav Nezval? Detailní pohled na nejvíce talentovanou a rozporuplnou osobnost meziválečné avantgardy i poválečného stalinismu

Oživlá historie

Středověký fotbal
Soule je prastará míčová hra, v níž se pořádaly turnaje ve městech i na venkově už od dávných časů

Klenoty Koruny české

Nedobytný, ale příliš drahý
Hrad Helfštýn představoval od 13. století pevnost střežící přístup ze severu takzvanou Moravskou branou

Věda

Nemoc šířená blechou
O morových ranách v historii víme hodně, ale jak se takový mor projevuje z hlediska medicíny a jak se dá léčit?

Jak se žilo

Černá metla barokního člověka
Život v oblastech postižených morovou epidemií přinášel nejistotu a neustálé riziko smrti, s nímž se lidé těžce vyrovnávali

Mýty české historie

Stalo se dávno, ale trochu jinak
Zanikla skutečně Velká Morava? Kdo vyvraždil Slavníkovce? Odpovědi na tyto a další otázky uvádíme na pravou míru oproti školním učebnicím

Artefakty

Spící tváře velikánů
Poněkud bizarní sbírka Národního muzea představuje posmrtné tváře slavných osobností z Čech i z celého světa

Politika

Germanizovat Čechy
Nacisté se tvářili, že chtějí nechat Čechy v protektorátu v poklidu žít, ale ve skutečnosti pracovali na jejich poněmčení

Historická perlička

Svatí proti moru
Morový sloup v Novém Městě na Moravě s sebou nese strastiplný příběh, kterak se měšťané zachránili před nákazou

Ženy v historii

První láska Františka Palackého
Urozená Anna Zerdahelyiová byla dvakrát starší než mladý Palacký v Prešpurku, přesto mu učarovala a navázali spolu intimní vztah

Dobová mapa

Císařovo mocnářství
Kocenův školní atlas představoval na přelomu 19. a 20. století rakousko-uherskou monarchii nejen studentům

Rozhovor

Když město děsil pach smrti
Na projevy a důsledky barokních morových epidemií jsme se zeptali docenta Černého z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků

Češi za hranicemi

Domýšlivý rektor ze Sorbonny
Vojtěch Raňkův z Ježova se stal jediným Čechem, který kdy řídil prestižní pařížskou univerzitu, na což byl patřičně pyšný

Obrazem

Zanechaly smutek, v srdcích hodně bolu
Rekvírování zvonů státem kvůli barevnému kovu potřebnému pro armádu za první světové války zničilo mnoho cenných uměleckých děl

Archeologie

Hra pro přízeň bohů
Pravěké rondely možná nesloužily lidem jen pro náboženské rituály, ale také jako první stadiony či hřiště

Na pranýři

Jak osvícenci zakazovali knihy
Ani osvícení intelektuálové hrdí na svůj racionální přístup se nevyhnuli přísné cenzuře a zákazům ideologicky nevhodných textů

Historická perlička

Návrat Tonyho Cermaka
Starosta Chicaga českého původu Antonín Čermák přijel roku 1932 na oficiální návštěvu Československa a setkal se zde s řadou osobností

Dokument

Příliš drahá čelenka
Kníže Vladislav chtěl od císaře Barbarossy za svou pomoc u Milána roku 1158 královskou korunu, ale moc štěstí mu nepřinesla

Technika

Dvoumístná čísla prvních telefonistů
Když byla roku 1882 otevřena v Praze první veřejná telefonní ústředna, šlo o velkou událost, protože naše země se ocitla téměř v čele pokroku

Zpět na Tajemství české minulosti