Tajemství české minulosti č. 65

Císař Karel I.: Poslední dny monarchie
Témata z aktuálního čísla: 
  • Hrad, který ohrožoval Prahu
  • Nejstarší sídlo pánů pětilisté šípkové růže
  • Poslední císař Rakousko-Uherska
  • Příliš krátký děčínský valčík
  • Otec moravské prehistorie


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Hrad, který ohrožoval Prahu
Vyšehrad zůstal roku 1420 dlouho v rukou katolíků krále Zikmunda, takže pražští husité ho museli zkusit dobýt

Historická perlička

Krvavý odkaz Čachtické paní
Erzebet Báthoryová vládla jen nedaleko od moravských hranic a kolovaly o ní hrůzostrašné pověsti, že prý týrá a vraždí lidi

Mýty našich dějin

Obětoval nás Západ Stalinovi?
Opravdu si při konferenci na Jaltě v únoru 1945 rozdělily mocnosti sféry vlivu a Británie s USA nechali Československo Sovětům, nebo jsme si za to mohli sami?

Klenoty Koruny české

Nejstarší sídlo pánů pětilisté šípkové růže
Rožmberk je prvním hradem stejnojmenného rodu, který od 13. do počátku 17. století výrazně spoluvytvářel české dějiny

Češi za hranicemi

Čechy tady nechceme!
Migrace do dalekých USA i blízké Vídně vytvořila silné české komunity, které se ne vždy setkaly s vlídným přijetím tamějších spoluobčanů

Jak se žilo

Dril kasáren a bláto pochodů
Vojáci za vlády Marie Terezie požívali dost výsad, protože na jejich zbraních závisela monarchie, přesto žili těžký život plný nebezpečí a strádání

Osobnost

Poslední císař Rakousko-Uherska
Mladý vládce Karel I. nastoupil na trůn monarchie na poslední dva roky její existence a snažil se ji zachránit z trosek válečných útrap

Historická detektivka

Otec vlasti málem v pasti
Karel IV. měl i dobrodružnou povahu, která ho několikrát zavedla do smrtelného nebezpečí, ale podařilo se mu vždy vyváznout, než přišel úraz ve stáří

Artefakt

Vynález sedláka a kováře
Takzvané ruchadlo bratranců Veverkových znamenalo sice výrazné ulehčení práce, ale nebylo zase tak přelomové, jak se někdy uvádí

Ženy v historii

Příliš krátký děčínský valčík
Hraběnka Josefina Thun-Hohensteinová se zamilovala do skladatele Chopina, a byť se její láska nenaplnila, jiný vztah už nenavázala

Rozhovor

Chcete žít na zámku?
Pokud si myslíte, že bydlení v kulturní památce je pouze pro vyvolené dědice šlechtických rodů,
Tomáš Vícha z NPÚ vám vysvětlí, že je to relativně snadné

Oživlá historie

Posvícení na Martina
Svatomartinská tradice slavená již od dávného středověku s sebou přináší nejen pečenou husu,  
ale rovnou celou hostinu

Archeologie

Otec moravské prehistorie
Jindřich Wankel patřil k průkopníkům archeologie v 19. století

Obrazem

Breviář biskupa se smyslem pro krásu
Jan ze Středy, kancléř Karla IV., si nechal pro své modlitby vytvořit velkou a nádhernou knihu s bohatými iluminacemi

Politika

Dlouhý nos na Vatikán
Za první republiky se Češi snažili vrátit ke svým kořenům, k nimž počítali i husitskou víru, a prezident Masaryk je v tom významně podporoval

Rodokmen

Úspěšní válečníci a diplomaté
Šlikové se zapsali do české historie nejen jako diplomaté, ale také aktivní účastí v bitvách a při taženích

Technika

Omamná vůně benzinu
První automobily vyrobené na našem území kolem roku 1900 si rychle získávaly přízeň bohatších zákazníků a české značky dobývaly svět

 

 

 

Zpět na Tajemství české minulosti