Tajemství české minulosti č. 67

Jak husité poráželi křížové výpravy?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Arcivévodova šťastná Hvězda
  • Černokněžník Krabat
  • Benediktinská perla v „širé pustině“
  • Masarykova tajná láska
  • Výstřely v Mariánských Lázních


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Arcivévodova šťastná Hvězda
Mladší syn krále Ferdinanda I. Habsburského zanechal v Praze hlubokou stopu, když byl v Čechách 20 let místodržícím

Na pranýři

Pojďte s námi do pohraničí!
Zároveň s odsunem Němců probíhala po válce obrovská akce osídlování Sudet, kam lidé přicházeli za vidinou zisku zabaveného majetku

Historická perlička

Černokněžník Krabat
Vánoční legenda o čarodějově učni, který se vzepřel svému mistrovi, má zřejmě reálný podklad v kapitánovi chorvatské jízdy

Klenoty Koruny české

Benediktinská perla v „širé pustině“
Nádherný klášter v Broumově si prošel složitou historií včetně vypálení za husitů, než získal současnou barokní podobu

Konflikt

Proti kříži kalichem
Čtyři křížové výpravy vypravené proti husitům dosáhly jen malých dílčích úspěchů, zato debaklů utrpěli křižáci víc než dost

Věda

Pitva jako divadlo
Lékařství v rudolfínské Praze sice vzkvétalo, ale proslulá pitva Jana Jessenia byla více show pro lidi a neměla zvláštní vědecký přínos

Ženy v historii

Masarykova tajná láska
První československý prezident vystupoval na veřejnosti jako vzor morálky, ale přitom se v soukromí scházel s vdanou o hodně mladší ženou

Oživlá historie

Svátky kdysi pohanské
Mnohé české vánoční zvyky dodržované ve středověku vycházely z pohanských tradic a křesťanství si je jen přizpůsobilo

Jak se žilo

Součástí domu, součástí  rodiny
Jaké postavení a životní osudy mělo služebnictvo v časech pozdního osvícenství a biedermeieru v 18. a 19. století ve šlechtických rodinách?

Historická detektivka

Výstřely v Mariánských Lázních
Takzvanou fémovou vraždu spáchali česko-němečtí obdivovatelé nacismu na Hitlerově kritikovi Theodoru Lessingovi, který hledal v Československu azyl

Obrazem

Pánové a dámy v barevných šatech
Renesanční móda pro šlechtice i měšťany navazovala na domácí gotiku, ale brala si též vzory z Itálie a především z Německa

Náboženství

Zapomenuté české biskupství
Diecéze v Litomyšli byla zřízena kvůli vzniku pražského arcibiskupství a skončila už za pár desetiletí v bouři husitských válek

Rozhovor

Jak se zrodilo české firemní město?
Zlín byl typickým příkladem company town, města rozvíjeného podle západních vzorů a k co největší efektivitě práce zaměstnanců firmy Baťa

Archeologie

Boj o neandertálské dítě
Zlomek čelisti nalezený v jeskyni Šipka badatelem Karlem Maškou změnil pohled na neandertálce, ale zároveň vyvolal řadu sporů

Umění

Uměním pro vlast
„Národně uvědomělý“ talentovaný malíř František Horčička se zřejmě podílel na výrobě známých  
obrozeneckých rukopisných falz

Artefakt

Betlém z propadliště dějin
Vzácný svitavský betlém skončil v době normalizace na smetišti, ale podařilo se ho zachránit vládnoucím soudruhům navzdory

Češi za hranicemi

Zapomenutí bratři Edvarda Beneše
Druhý československý prezident pocházel z početné rodiny a dva jeho bratři žili delší čas za oceánem, přičemž Vojta Beneš působil třikrát v politickém exilu

Dokument

Komenský erotické osvěty
V poněkud prudérním prostředí Rakousko-Uherska i první republiky přišel učitel Obrátil s nevšední sbírkou sexuálních zvyků na vesnici

Zpět na Tajemství české minulosti