Tajemství české minulosti č. 68

Sudety 1938
Výběr z obsahu: 
  • Občanská válka v Sudetech
  • Naši předci luteráni
  • Žena se zkřivenou tváří
  • Ševcova hlava v kleci
  • Vendeta po albánsku


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Politika

Opomenutí nejmocnějšího
Král Přemysl Otakar II. svého času podcenil volbu nového římského krále, a tak ho ostatní kurfiřti prostě vynechali

Konflikt

Občanská válka v Sudetech
Ještě před mnichovskou dohodou probíhaly v pohraničních oblastech celkem ostré boje o kontrolu nad sporným územím

Klenoty Koruny české

Industriální kouzlo ocelového města
Někdejší Vítkovické železárny a blízké doly po sobě zanechaly zajímavé stavby, které můžeme obdivovat jako technické památky

Osobnost

Vznešený průkopník nových kanonů
Josef Václav z Lichtenštejna se proslavil ve službách Marie Terezie nejen tím, že zásadně zmodernizoval rakouské dělostřelectvo

Jak se žilo

Je třeba rozdrtit výkvět první republiky
Bohatí podnikatelé se stali po roce 1948 vítaným terčem KSČ, jakkoliv byli oblíbeni svými zaměstnanci, jako třeba Jaromír Bečka

Ženy v historii

Hraběnka Dobřenská brazilskou císařovnou?
Následník brazilského císařského trůnu si navzdory vůli rodičů vzal za ženu svou milovanou Alžbětu Dobřenskou z Čech

Oživlá historie

Voják musí jíst
V 19. století ještě neexistovala společná polní kuchyně a vojáci si po jednotkách museli vařit sami. Vyzkoušejte si jejich stravu

Rozhovor

Detektivní pátrání po předcích
Lenka Peremská se živí sestavováním rodokmenů a klientům nabízí zároveň i zpracování příběhů předků v rodinné kronice

Historická perlička

Ďábel osvícené císařovny
Baron Trenck používal ve válce velmi brutální, ale účinné metody, přičemž využíval zvláštní přízeň Marie Terezie

Češi za hranicemi

Velmi nebezpečný exulant
Pavel Tigrid od roku 1948 aktivně vystupoval proti komunistickému režimu, který ho vyhnal ze země, a stal se i ředitelem Rádia Svobodná Evropa

Obrazem

Vynález, který sblížil svět
Vzácné fotografie prvních velocipedů, kostitřasů a bicyklů, které se v českých zemích ujaly stejně rychle jako v západní Evropě

Na pranýři

Bezohlední lotři v rozvrácené zemi
Po husitských válkách přišla sice klidnější léta, ale slabá panovnická vláda nahrávala tlupám
lapků a loupeživým rytířům

Náboženství

Naši předci luteráni
Po nástupu reformace v Německu se nová víra dostala i k nám a tady se střetla nejen s katolictvím, ale i sto let prosazovaným kališnictvím

Historická perlička

Kdo byl pohřben v Mnichově?
Rozsáhlá pohřebiště v bavorské metropoli obsahují i spoustu hrobů, které patří velkým osobnostem s českými kořeny

Archeologie

Žena se zkřivenou tváří
Antropologové z Moravského zemského muzea zrekonstruovali podobu pozoruhodné ženy, zřejmě šamanky, z Dolních Věstonic

Umění

Nástroj propagandy i úniku do fantazie
Za socialismu se výchova dětí a mládeže pomocí filmu prosazovala jako způsob propagandy, ve filmových klubech ale promítali i kvalitní snímky

Artefakt

Ševcova hlava v kleci
Ve Slezském zemském muzeu v Opavě je umístěna podivuhodná hranatá klec, v níž byla dlouhá léta vystavena hlava rebelujícího ševce

Rodokmen

Ve stínu slavného generalissima
Jméno Valdštejn si často spojujeme jen s jistým Albrechtem, přitom v tomto významném rodě se prosadila i řada jiných zajímavých osobností

Historická detektivka

Vendeta po albánsku
Roku 1927 zemřel v pražské kavárně po atentátu albánský diplomat Cena beg, což mělo zřejmě souvislost s vyřizováním politických sporů

Zpět na Tajemství české minulosti