Tajemství české minulosti č. 69

Vladislav Jagellonský proti Matyáši Korvínovi
Témata z aktuálního čísla: 
  • Labyrintem krutého světa
  • Pozůstatky krvavé bitvy
  • Kamenný most dle římské tradice
  • Dějepis jako dobrodružná historická dílna
  • Nenahraditelná ztráta vědeckých es


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Labyrintem krutého světa
Jan Amos Komenský se zapsal do naší i světové historie jako jeden z nejlepších pedagogů, ale  
osud mu uštědřil mnoho krutých ran

Konflikt

Rabující Češi na svatém tažení
Nejvýznamnější česká účast na křížové výpravě do Svaté země měla podobu plenící jednotky, která však prokázala statečnost v těžkých chvílích

Artefakt

Pozůstatky krvavé bitvy
Po prusko-rakouské válce zůstalo u Hradce Králové, kde se odehrál rozhodující střet, dost zajímavých reliktů svědčících o proběhlých bojích

Klenoty Koruny české

Provokatér kubistických tvarů
Architekt Josef Gočár, který navrhl roku 1912 v Praze takzvaný Dům U Černé Matky Boží, se chtěl oprostit od zaběhlých stavebních zvyklostí

Na pranýři

Převychovat nepřizpůsobivé prací
Tábory nucené práce měly po roce 1948 zajistit převýchovu nespolehlivých živlů tvrdou dřinou, ale na celé čáře selhaly

Archeologie

Kamenný most dle římské tradice
Stavba pevného mostu byla ve středověku bez moderních strojů poměrně náročnou záležitostí – podívejte se na rekonstrukci stavebních postupů

Politika

Do třetice dobrého i zlého
Na třetí pokus se roku 1471 dostal polsko-litevský královský rod Jagellonců i na český trůn a zaznamenal zde četná selhání, ale i úspěchy

Historická perlička

Sirotek z velkého mordu
Podle pověsti zůstalo ve 14. století po loupežném přepadení v Chřibech živé jenom malé dítě, jehož se ujal poustevník a ten později nalezl i chlapcova otce

Rozhovor

Dějepis jako dobrodružná historická dílna
Měli jste ve škole pocit, že dějepis je jen nudné biflování hromady dat? O změnách ve výuce historie mluví Kamil Činátl z Oddělení vzdělávání ÚSTR

Jak se žilo

O nouzi nebyla nouze
V nouzových a dělnických koloniích za první republiky lidé sice živořili, ale dokázali si najít i prostor pro zábavu a tvorbu

Češi za hranicemi

Nenahraditelná ztráta vědeckých es
Po roce 1948 se muselo mnoho kvalitních vědců nesouhlasících s nástupem nového režimu přestěhovat do západní Evropy či do USA

Oživlá historie

Odříkání jídla nakázané církví
Půst měl v životě středověkého člověka důležitou roli, protože mu připomínal nutné odříkání a pokoru, kterou hlásalo křesťanství

Obrazem

Putování nevšední barokní krajinou
Broumovská skupina kostelů tvoří jedinečný soubor architektonických památek od bratrů Dientzenhoferů, který však z velké části chátrá

Historická detektivka

Co ukrýval sud s kostmi?
Sběračky odpadů zvané hadrnice požívaly jisté úcty, ale po objevení lidských ostatků v sudu
jedné z nich byla dotyčná vyšetřována pro vraždu

Ženy v historii

Lesk i bída kněžny z Lichtenštejna
Erdmunda Tereza rozená z Ditrichštejna se sice dokázala dobře provdat za sympatického bohatého nápadníka, ale po jeho smrti měla těžký osud

Umění

Válka vedená tuhou a štětcem
Ředitel pražské Akademie výtvarných umění Christian Ruben byl mnoha českými malíři považován za netalentovaného problémového Němce

Zpět na Tajemství české minulosti