Tajemství české minulosti č. 70

Hvězdy první republiky
Témata z aktuálního čísla: 
  • Jak hospodařil král ze Špilberku?
  • Nedobytný hrad z mramoru
  • Mýty opředená filmová bohéma
  • Vodní doktor Priessnitz
  • Od molekul k pravěkým lidem


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Hospodářství

Jak hospodařil král ze Špilberku?
Moravský markrabě Jošt byl obratný politik a diplomat, avšak špatný hospodář. Po jeho smrti zůstala Morava v troskách a dluzích

Technika

Kterak se rozjížděly tramvaje
Počátky tramvají v českých zemích nebyly vůbec jednoduché a některým investorům tento podnik
dokonce „zlámal vaz“

Konflikt

Nedobytný hrad z mramoru
Roku 1645 oblehla Pernštejn švédská vojska, starobylý hrad ale prokázal svou odolnost a později se zařadil mezi zemské pevnosti

Klenoty Koruny české

Vysoký zámek nad vodou
Plumlovský zámek představuje v ČR raritu, přestože z původně zamýšlených čtyř křídel bylo nakonec postaveno pouze jedno

Oživlá historie

Plevel, a přesto skrytý poklad
Živila, šatila i léčila. Kopřiva dvoudomá byla  v dřívějších dobách hojně využívána

Jak se žilo

Mýty opředená filmová bohéma
Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, krasavice i lamači srdcí

Artefakt

Oloupaný výlitek z Gánovců
Mozkovna omámeného neandertálce dnes patří mezi poklady Národního muzea

Osobnost

Rytíř Dračího řádu
Významný šlechtic Čeněk z Vartenberka stál na počátku husitské revoluce na straně kalicha, později se však přidal k Zikmundovi a poté změnil stranu ještě několikrát

Věda

Vodní doktor Priessnitz
Světoznámý Vincenc Priessnitz založil v Jeseníku první vodoléčebný ústav na světě. Jak probíhaly tehdejší procedury?

Češi za hranicemi

Cesty do sovětské utopie
Jaké zážitky si přivezli Češi, kterým se podařilo nějaký čas strávit v Sovětském svazu? 

Historická detektivka

Čtyři vraždy stačí, preláte  
Stát se v 16. století olomouckým biskupem nebylo nic záviděníhodného. V této funkci šlo totiž doslova o život

Archeologie

Od molekul k pravěkým lidem
Albín Stocký byl původně chemickým inženýrem, později se ale začal věnovat archeologii a vedl si velice dobře

Obrazem

Zrádci, zaprodanci a lokajové imperialistů
Po únoru 1948 odešly do exilu spousty lidí. Tito exulanti se pak stali vhodným terčem komunistické propagandy

Mýty našich dějin

Spjaté se silou přírody
Teta a Kazi za svou setrou, bájnou kněžnou Libuší, příliš nezaostávaly. Ovládaly léčitelství, věštectví i péči o kult

Rozhovor

Zlatý věk pražských kaváren
Kavárenská tradice neodmyslitelně patřila k životu a kultuře české společnosti zejména v časech  
c. a k. monarchie a první republiky

Perlička

Smlouva s ďáblem
Švédský generál Torstenson si k obléhání města Brna pozval na pomoc temné síly

Infografika

Králova gotická pevnost
Hrad Bezděz je nejen jedním z nejvýznamnějších gotických hradů v Česku, ale patří i mezi naše nejzajímavější a nejoblíbenější středověké památky

Rodokmen

Opory monarchie z podhůří Alp
Thun-Hohensteinové patřili mezi nejstarší hraběcí rody v říšských zemích a dlouhou dobu sídlili i v Čechách, do jejichž dějin se zapsali i politickými aktivitami

Dokument

Gottwald proti Masarykovi
Prezidentské volby roku 1934 sice skončily jasným vítězstvím TGM, přesto se neobešly bez skandálů a excesů ze strany komunistů

Zpět na Tajemství české minulosti