Tajemství české minulosti č. 72

Ferdinand Dobrotivý: Nejhloupější hlava monarchie?
Výběr z obsahu: 
  • Dvě jubilea Otce vlasti
  • Promarněná příležitost svrhnout komunisty?
  • Dobrotivý Habsburk
  • Boží Duch a vojenská síla
  • Český duchovní v zemi antilop


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Mýty našich dějin

Dvě jubilea Otce vlasti
Římský císař a český král Karel IV. měl na výročí smůlu. První důstojné uctění jeho památky se konalo až v souvislosti s pěti sty lety od jeho úmrtí 29. listopadu 1878

Na pranýři

Kříž za „28. českého pána“
Jedním z předních účastníků českého stavovské povstání byl Martin Fruwein. Proč se na pražského právníka a předního politika „ohavné protihabsburské rebelie“ zapomnělo?

Politika

Promarněná příležitost svrhnout komunisty?
Roku 1956 vypukla v Polsku a v Maďarsku protikomunistická povstání. Proč se ke svým sousedům nepřidali také Čechoslováci? 

Klenoty Koruny české

Perla jihovýchodní Moravy
Státní zámek Milotice je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury, který nechal v letech 1719–1743 vybudovat Karel Antonín Serényi

Osobnost

Dobrotivý Habsburk
O schopnostech Ferdinanda vládnout se od počátku pochybovalo, a přesto si železný zákon dynastické politiky vynutil roku 1835 jeho nástupnictví na trůně

Náboženství

Velké politické vítězství  husitů
Církevní sněmy v Kostnici a Basileji patří mezi velké události středověku. Oba koncily řešily také husitství, první tvrdými tresty, na druhém už s „českými kacíři“ vyjednávali

Obrazem

Boží Duch a vojenská síla
Odboje v řadách čs. západní zahraniční armády v letech 1939–1945  se zúčastnily desítky kněží, řeholníků nebo bohoslovců, kteří fungovali jako vojenští duchovní

Jak se žilo

Krutý svět němých tváří
Pro naše předky byla zvířata doslova všudypřítomná. Jak vlastně středověký člověk vnímal ostatní obyvatele planety Země?

Archeologie

Kudy chodili staří Germáni
V květnu loňského roku odkryli archeologové v obci Holubice u Prahy pozůstatky staré „germánské cesty“

Češi za hranicemi

Český duchovní v zemi antilop
Mezi významnými Čechy v zahraničí najdeme i mnoho kněží, které misijní služba zavedla do těch nejzapadlejších končin světa

Rozhovor

Po stopách textilních magnátů
Textilnímu průmyslu v Brně dominovaly především rodiny židovského původu, zejména rodina Löw-Beerů

Historická perlička

Kříž královny Anny
Čeští obrozenci 19. století viděli v Anně Jagellonské symbol dobroty a češství a stavěli ji do pozitivního světla oproti jejímu manželovi Ferdinandovi, vykreslenému jako tyran

Technika

Div jménem Slovenská strela
V letech 1936 až 1939 pendlovala na trati mezi Bratislavou a Prahou Slovenská strela, legendární motorový expres, který ve své době představoval světovou špičku

Artefakt

Posaďte se a otevřete ústa…
Dnešní zubařské nástroje působí relativně humánně. O exponátech, které najdeme v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, to ale rozhodně říct nemůžeme

Infografika

Římská pevnost Hradisko u Mušova
Nejvýznamnější a v evropském kontextu unikátní lokalitou z období markomanských válek (166–180) jsou pozůstatky římské pevnosti na Hradisku u Mušova

Ženy v historii

Božská Ema špionkou
Ne každý ví, že slavná operní pěvkyně Ema Destinnová se v letech první světové války aktivně zapojila do protirakouského odboje

Konflikt

Labutí píseň vozové hradby
Roku 1504 se odehrála bitva u Schönbergu, jež ukončila éru husitské vojenské taktiky, opírající se o využití bojových vozů

Zpět na Tajemství české minulosti