Tajemství české minulosti č. 74

Boj o český trůn: Zikmund vs. Václav
Témata z aktuálního čísla: 
  • Poslední z rodu Habsburků
  • Rozhádaní synové Otce vlasti
  • Republice věrni zůstaneme!
  • Andělské poselství o zkáze monarchie
  • Pramínky vlasů z pravěku


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Osobnost

Poslední z rodu Habsburků
Karel VI. se původně vůbec neměl stát vladařem podunajské monarchie ani císařem Svaté říše římské. A nakonec to byl právě on, kdo zamíchal kartami evropské politiky!

Češi za hranicemi

Posrpnový exodus do Vídně
Okupace Československa ze srpna 1968 spustila největší uprchlickou vlnu v  českých dějinách. Dlouholetí čeští krajané v Rakousku se okamžitě zapojili do pomoci uprchlíkům

Klenoty Koruny české

Moravské Versailles
Barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou se řadí k nejmohutnějším stavbám první poloviny 18. století u nás i v Evropě

Konflikt

Rozhádaní synové Otce vlasti
Synové Karla IV. Václav a Zikmund byli velice kontroverzními osobnostmi. Navíc vládli ve velice dramatické době. Možná právě proto spolu příliš nevycházeli

Artefakt

Bezhlavá Madona z Rýzmburka
Rozsáhlý hrad mocných Hrabišiců, založený v 1. polovině 13. století, poskytl archeologům nejedno svědectví ze středověku

Jak se žilo

Republice věrni zůstaneme!
Poslední zářijový týden roku 1938 v Československu. Týden, ve kterém více než milion mužů hodlal podstoupit oběť nejvyšší

Obrazem

Pestrý památník jihočeského rytíře
Prohlédněte si nejzajímavější obrázky z bohatě ilustrovaného památníku českého šlechtice a poznejte každodennost kavalírů 17. století

Technika

Na křídlech z bílého zlata
Cukrovarnictví bývalo páteří českého hospodářství od 19. století, cukr jsme vyváželi do celého světa stejně jako technologie na jeho zpracování

Dokument

Andělské poselství o zkáze monarchie
V roce 1584 kontaktoval habsburského vladaře Rudolfa II. mág a alchymista John Dee s tvrzením, že pro něj má osobní poselství od samotného Boha

Rozhovor

Krajem táhnou Langobardi
Doba stěhování národů dostala své označení podle obrovských přesunů celé řady etnik a kmenů. Některé z těchto kmenů zavítaly v té době i na naše území, například Langobardi

Politika

Muži 28. října
Při vlastním vyhlašování samostatnosti Československa v Praze hrálo nakonec důležitou roli pět politiků, pro které se vžilo označení „muži 28. října“

Archeologie

Pramínky vlasů z pravěku
Copy, drdůlky, ozdobné jehlice nebo vlasové síťky. To vše lze považovat za módní trendy pravěku. Jak je možné, že víme, co si lidé česali před tolika roky?

Tajemné pověsti

Zmizelá magická Praha
Neobvyklý průvodce po některých zaniklých nebo zapomenutých lokalitách města nad Vltavou, které mívalo pověst čarovné křižovatky světa

Infografika

Slavnostní odhalení Památníku míru
V neděli 4. října 1818 za účasti arcivévody Ferdinanda došlo k odhalení prvního mírového památníku v našich zemích na paměť ukončení napoleonských válek

Na pranýři

Hon na lišku
Za druhé světové války i krátce po ní se ve Flosmanově mlýně odehrálo napínavé drama – hnědá a rudá totalita si v západních Čechách podaly ruce

Zpět na Tajemství české minulosti