Tajemství české minulosti č. 76

Přemysl Otakar II.: Proč se nestal císařem?
Výběr z obsahu: 
  • Agrární vůdce 
  • Moderní chrám věčnosti
  • Zrod koruny československé
  • Příběh úspěchu mýdla s jelenem
  • Suchem spálené české země


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Jak se žilo

Agrární vůdce  
v čele republiky Antonín Švehla bývá označován za nejtalentovanějšího politika první republiky, ale není to mýtus? Jaký skutečně byl předseda agrárníků a dlouholetý čs. premiér?

Dokument

Staré letopisy české
Soubor rukopisů zejména pražských měšťanů patří mezi známé prameny k husitské epoše. V autentické podobě je však téměř nikdo nezná, historik Palacký je totiž nešťastně upravil

Klenoty Koruny české

Moderní chrám věčnosti
V roce 1925 vyzval brněnský magistrát architekty Antonína Blažka, Vladimíra Škáru, Pavla Janáka a Ernsta Wiesnera, aby navrhli novou budovu krematoria

Osobnost

Král železný a zlatý
Spletitá životní pouť krále Přemysla Otakara II. byla ohraničena dvěma vzpourami panstva proti autoritě. Dovršila ji tragická bitva na Moravském poli

Archeologie

Největší keltské oppidum
Na vrchu Hradiště, který se vypíná vysoko nad bývalým soutokem Vltavy s původním korytem Berounky, lidé sídlili s přestávkami posledních dva a půl tisíce let

Hospodářství

Zrod koruny československé
Korunami platíme již od roku 1892. Proč si Československo jako jediný z nástupnických států nechalo korunu a neprosadily se návrhy jako sokol, lev, či dokonce rašín?

Historická perlička

Hlavně nejezte lokusty!
Středověcí překladatelé Bible to neměli lehké. Potíže jim totiž dokázala nadělat i obyčejná slova, jako například kobylka, latinsky locusta. Co je zrovna na tomto termínu tak složitého?

Konflikt

Když poprvé útočil Torstensson
Třicetiletá válka přinesla střední Evropě obrovské utrpení. Nejvíce samozřejmě trpěli ti nejslabší a bezbranní, což platilo i v letech 1642 a 1643 při vpádu Švédů na Moravu

Technika

Příběh úspěchu mýdla s jelenem
Proč se mezi veleúspěšné koncerny vyrábějící (nejen) kosmetické přípravky propracovala rodinná firma Schicht, sídlící původně v Rynolticích v Podještědí?

Náboženství

Tisíc let břevnovského kláštera
Klášter benediktinů v Břevnově je nejstarším a dodnes fungujícím mužským klášterem v Čechách. Založili jej pražský biskup Vojtěch a český kníže Boleslav II. v roce 993

Obrazem

Česká říjnová radost
Dne 28. října 1918 se v Praze začaly srocovat davy provolávající slávu novému státu. Masové nadšení je patrné z fotografií, zlost na Rakousko-Uhersko zase z dobových karikatur

Jak se žilo

Suchem spálené české země
Od průmyslové revoluce klima stále více ovlivňují lidé. Ničivá sucha ale sužovala české země i během předindustriální éry. Která byla nejhorší a jak se s nimi lidé vyrovnávali?

Artefakt

Zbraň společenské elity
Pohřebiště u Kyjova ukrývalo na 250 hrobů germánského kmene Langobardů. Mezi nejbohatší patřil hrob bojovníka, kterého na onen svět doprovázel i jeho dlouhý meč

Infografika

Přemyslovská perla fortifikace
Zvíkov je nejvýznamnější raně gotický královský hrad v českých zemích. Nachází se na vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem Otavy a Vltavy

Na pranýři

Násilná předehra února 1948
Už začátkem roku 1946 se odehrál první větší střet nekomunistů a KSČ v Československu během takzvané Šoffrovy aféry v Brně

Rozhovor

Nedobytná pevnost neprověřená praxí
Pevnost Josefov je evropským unikátem z 18. století. Byla založena roku 1780 císařem Josefem II. a jejím úkolem bylo bránit severní hranice rakouské říše proti Prusku

Zpět na Tajemství české minulosti