Tajemství české minulosti č. 77

Kdo způsobil pád Velké Moravy?
Témata z aktuálního čísla: 
  • Válka českých královen
  • Renesance v podhůří  Krkonoš
  • Hrabě, co se plavil do Japonska
  • Dřevěná energie Koruny české
  • Impozantní hrad éry Lucemburků


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Ženy v historii

Válka českých královen
Na počátku 14. století se české země dostaly do víru války, v níž významné pozice zastávaly dvě královny, Eliška Přemyslovna a její nevlastní matka Eliška Rejčka

Artefakt

Náramky z onoho světa
Ve dvacátých letech minulého století byly v Tetčicích ležících nedaleko Rosic objeveny nálezy patřící lidu popelnicových polí z doby bronzové

Politika

Kolíkování nového státu
Jeden z nejdůležitějších atributů státu představuje jeho území jasně vymezené státní hranicí. Ta československá se po první světové válce rodila stejně nelehce jako republika sama

Klenoty koruny české

Renesance v podhůří  Krkonoš
Ve městě Vrchlabí stojí renesanční zámek obklopený zámeckým parkem s umělými jezírky. Patří k nejranějším světským stavbám renesančního stavitelství v Čechách

Na pranýři

Arcišizuňk u dvora Rudolfa II.
Philipp Lang neblaze proslul u dvora císaře Rudolfa II. jako hamižný intrikán a korupčník, který zneužil důvěry svého pána, aby díky úplatkům a machinacím neobyčejně zbohatl

Češi za hranicemi

Hrabě, co se plavil do Japonska
Příslušník starého šlechtického rodu Erwin Dubský na svých cestách navštívil exotické krajiny Dálného východu. Jak se synek z hraběcí rodiny dostal až do dalekých krajů?

Konflikt

Válka knížete knížat
Jak fungovala Velkomoravská říše na svém mocenském vrcholu za knížete Svatopluka?

Historická perlička

Smrt největšího astrologa
Náhlý skon Tycha Braheho roku 1601 v rudolfínské Praze vyvolal řadu otázek. Na některé z nich historie nezná odpovědi dodnes

Technika

Dřevěná energie Koruny české
Dřevěné uhlí bylo motorem rozvoje moderní civilizace. Jak se dřevěné uhlí vyrábělo, k čemu se používalo a jak uhlíři proměnili české země?

Infografika

Brána nebes
Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova patří mezi nejkrásnější památky raně středověké architektury v České republice

Jak se žilo

Konec legendární obecné školy
Když v roce 1992 přišel do kin film Obecná škola, probudil zájem o zanikající prvorepublikovou nouzovou kolonii Slatiny, kam tvůrci umístili jeho děj

Archeologie

Impozantní hrad éry Lucemburků
Bývalý gotický hrad patří mezi nejstarší stavby Litoměřic. Byl postaven ve druhé polovině 13. století, ale největší rozkvět zažil za Lucemburků

Obrazem

Oslavy 10 let republiky
U příležitosti 10letého trvání Československa byla v Brně na nově postaveném výstavišti uspořádaná Výstava soudobé kultury, která měla oslavit dosavadní úspěchy mladého státu

Oživlá historie

V množství slámy je síla
Samostatné stéblo slámy se snadno zlomí či praskne, síla slámy však spočívá v jejím množství. K čemu všemu využívali naši předci slámu?

Rozhovor

Co způsobilo kolaps Velké Moravy
Proč Velkomoravská říše nepřežila přelom 9. a 10. století? Stála za jejím pádem nesvornost synů knížete Svatopluka a ničivý vpád Maďarů, nebo byly příčiny zániku moravské říše složitější?

Tajemné pověsti

Zlej i dobrej duch Rýbrcoul
Krakonoš se objevoval v různých podobách od pidimuže či zlatovlasého dítka až po zrzavého obra. Existuje o něm nespočet vyprávění a pohádek a jeho věhlas překročil svahy domovských hor

Osobnost

Tragédie plná omylů
Huberta Ripku zná dnes málokdo a přitom patřil k nejbližším spolupracovníkům Edvarda Beneše a stal se také iniciátorem demise nekomunistických ministrů v únoru 1948

Věda

Lázně Otce vlasti
Díky mimořádným přírodním zdrojům a rozvinuté léčbě patří Karlovy Vary k předním světovým lázním. Pověst praví, že termální pramen Vřídlo tu objevil sám Karel IV.

Svátky

Co patřilo na štědrovečerní stůl?
V čase očekávání narození Krista byl štědrovečerní stůl považován za požehnaný a vše na něm, kolem něho i pod ním nabývalo zvláštní síly

Zpět na Tajemství české minulosti