Tajemství české minulosti č. 79

Jan Žižka začal jako lupič a žoldnéř
Výběr z obsahu: 
  • Rudonosné království
  • Rokoko v moři chmelnic
  • Kdo chránil prezidenta republiky?
  • Jak se žilo v pečující diktatuře?
  • Kruté uvítání v novém státě


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Hospodářství

Rudonosné království
Od středověku přinášely doly českým zemím bohatství, obchodní styky s cizinou a samozřejmě i německou kolonizaci. Jak pracovali a žili havíři v předmoderní době?

Osobnost

Skrytá tvář Jana Žižky
Trocnovský vojevůdce patří k nejvýznamnějším postavám našich dějin. Jaký byl život tohoto neporazitelného vojevůdce předtím, než stanul v čele husitských vojsk?

Klenoty Koruny české

Rokoko v moři chmelnic
Zámek Stekník, obklopený nádhernou italskou terasovitou zahradou, leží v úrodném Poohří nedaleko Žatce

Věda

Poručíme větru, dešti…
V letech 1948 až 1964 se v Československu podle sovětského vzoru realizoval stalinský plán přetvoření přírody. Šlo o utopickou vizi, která počítala s opanováním půdy, vody i klimatu

Technika

Těžba a zpracování stříbra v Kutné Hoře
Kutnohorská iluminace z 15. století představuje nejstarší dochovaný obraz, který ve zkratce zachycuje celý proces těžby stříbra v Kutné Hoře

Politika

Kdo chránil prezidenta republiky?
Hradní stráž bere většina z nás jen jako jakousi vojenskou ozdobu hlavy státu. Její služba i historie je však pestřejší, i když dnes nosí uniformy, které tradici poněkud ignorují…

Historická perlička

Ďábelská pasáčkova kariéra  
V podhůří Rychlebských hor se nad městem Javorník tyčí vrch zvaný Jánský. K němu se váže pověst o pasáčku Tymlingovi, který zde udělal strmou kariéru

Ženy v historii

Dvě ženy Přemysla Otakara I.
Proč český král zapudil svou první choť Adlétu Míšeňskou, i když s ní měl zdravého dědice trůnu, a oženil se s Konstancií Uherskou?

Obrazem

Neznámý zámek Hluboká
Kdo by neznal novogotický zámek Hluboká s jeho běloskvoucím romantickým průčelím? Jak ale vypadaly její starší podoby sahající až do druhé poloviny 13. století?

Konflikt

Pád „věrné panny“ do rukou rebelů
Po vypuknutí stavovského povstání roku 1618 zůstalo v zemi jen málo měst věrných císaři. Jedním z nich byla Plzeň, o kterou se brzy svedl krutý boj

Rozhovor

Jak se žilo v pečující diktatuře?
„Zlatá šedesátá“ a následná Husákova normalizace stále budí polemiky. Jedná se skutečně o dva světy jasně oddělené okupací ze srpna 1968?

Archeologie

Podivná dáma z Kamenného vrchu
Pozůstatky ženy z pozdní doby kamenné odkryli archeologové u Hlinska na Přerovsku již před 40 lety. Nový výzkum však odhalil zajímavé skutečnosti

Artefakt

Kdy vznikl korunovační meč?
Také Česká republika má svoje korunovační insignie. Mezi tyto drahocenné předměty patří i korunovační meč zvaný Svatováclavský. Jak je vlastně starý?

Na pranýři

Kruté uvítání v novém státě
Severočeská Kadaň se před sto lety stala místem tragické události. Demonstrace německých obyvatel města proti čs. státu skončila hrůzným krveprolitím

Oživlá historie

Táhnout v bahně za vojskem
Markytánky byly ženy ze železa. Jak vypadal jejich oděv, který musel být praktický a vydržet těžké polní podmínky?

Češi za hranicemi

Americký sen po česku
Jen mezi lety 1850–1914 odešlo z českých zemí do Ameriky přes 350 000 lidí. Kteří z našich krajanů to za oceánem dotáhli nejdál?

Zpět na Tajemství české minulosti