Tajemství české minulosti č. 80

Proč se rozpadla monarchie?
Výběr z obsahu: 
  • Zapomenutá defenestrace
  • Mekka slováckého fokloru
  • Musela se monarchie rozpadnout?
  • Slepý král Čechů
  • Skromný malíř širokého rozhledu


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Náboženství

Zapomenutá defenestrace
Defenestrace z roku 1419 zahájila husitské války, ta z roku 1618 válku třicetiletou. Mezi nimi však proběhlo roku 1483 ještě jedno vyhození z oken, na které se trochu zapomnělo

Konflikt

Český kralevic mezi italskými hady
První vladařské zkušenosti získal budoucí český král Karel IV. v severní Itálii. Čekal ho tu hodně obtížný úkol, obstál ale se ctí a navíc zde svedl i svou první bitvu

Hospodářství

Pojistíme i Masaryka
Pojišťovnictví bylo v době vzniku Československa již dobře zažitým obchodem. Po konci světové války však nabralo do plachet nový vítr

Klenoty Koruny české

Mekka slováckého fokloru
Skanzen Strážnice nabízí ukázku moravské lidové  architektury a kultury. Můžete zde vidět původní stavební postupy, lidová řemesla či tradiční zemědělství a chov zvířat

Osobnost

Milionáři z Kraslic
Rodák ze Sudet Julius Meinl dokázal vytvořit celosvětově známou firmu a učinit ze svého jména symbol kvalitní kávy a vídeňské kultury

Politika

Musela se monarchie rozpadnout?
Byl kolaps Rakousko-Uherska skutečně nevyhnutelný, nebo se dala podunajská monarchie za určitých podmínek ještě zachránit?

Historická perlička

Slepý král Čechů
Historie si krále Jana Lucemburského pamatuje také jako „Jana Slepého“, a to i přesto, že se svou vadu pokoušel skrývat. O jaký neduh vlastně šlo?

Jak se žilo

Příběh z časů neobyčejného šílenství  
V českém prostředí se nedochovalo zrovna mnoho výpovědí prostých lidí o všedním životě během třicetileté války. Jednu z výjimek představují zápisky Michela Stüelera

Historická detektivka

Špionážní aféra ve Škodovce  
Roku 1932, během hospodářské krize, otřásla Plzní špionážní aféra. Zaměstnanci Škodovky měli poskytovat technické plány Sovětskému svazu a tisk vinil i generála Mejstříka

Umění

Skromný malíř širokého rozhledu
František Tkadlík patřil k vůdčím postavám rodícího se českého moderního umění a jako jeden z mála českých malířů se těšil respektu i mimo svou zemi

Infografik

Záhady svatovítského triforia
Vysoko nad hlavami návštěvníků katedrály sv. Víta jsou do kamene vytesány busty zakladatelů chrámu

Ženy v historii

Plamenná a neúnavná bojovnice
Františka Plamínková patřila mezi přední aktivistky boje za práva žen. Prvorepublikovou senátorku, která napsala otevřený dopis Hitlerovi, nacisté popravili

Archeologie

Fortifikace, která neměla šanci obstát
Nedaleko někdejší obce Přísečnice se nachází drobná pevnůstka z dob třicetileté války. Jak obstála při útoku Švédů?

Rozhovor

Nejpopulárnější český komiks
Jeden obrázek vydá za tisíc slov. To platí obzvlášť pro Opráski sčeskí historje, komiks, který je plný jazykových přesmyček a vtipných odkazů na historii

Obrazem

Královnin dar
Iluminované rukopisy, kterými královna Eliška Rejčka na počátku 14. století obdarovala klášter na Starém Brně, dodnes uchvacují svou krásou

Češi za hranicemi

Dobrodruh z Poděbrad
Příslušník cizinecké legie Karel Hora prožil neuvěřitelný život. Prošel snad všemi válkami, kterými mohl, a vždy se po hlavě vrhal do nejistých podniků

Artefakt

Zmizelé insignie Přemyslovců
Svatováclavskou korunu si nechal roku 1346 zhotovit pro svou korunovaci Karel IV. Jaké diadémy ale používali jeho předchůdci a dochovaly se nějaké insignie z dob Přemyslovců?

Zpět na Tajemství české minulosti