Tajemství české minulosti č. 81

Neschopný Zimní král Fridrich Falcký
Témata z aktuálního čísla: 
  • Královo vychytralé přebíhání
  • Podivný král na jednu zimu
  • Stát na troskách Československa
  • Zbožné dcery bratrovraha
  • Bůh, čest a vlast


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Konflikt

Královo vychytralé přebíhání
Přemysl Otakar I. byl znám jako skvělý diplomat a politik. Jeho obratné lavírování mezi rodem Welfů a Štaufů mu vyneslo dědičnou královskou korunu i pověst nečestného zrádce     

Artefakt

Bratrský kachel
Muzeum v Ivančicích uchovává ve svých sbírkách početný soubor nálezů pocházejících z bratrského sboru, mimo jiné i fragment renesančního kachle

Osobnost

Podivný král na jednu zimu
Před 400 lety zvolili čeští stavové Fridricha Falckého českým králem, v naději, že povede převážně nekatolickou zemi k vítězství nad Habsburky.  Proč zimní král neuspěl?

Oživlá historie

In vino veritas
Známé latinské přísloví říká, že ve víně je pravda. V průběhu věků víno nebylo pouze oblíbeným nápojem, ale i přísadou do celé řady pokrmů

Politika

Stát na troskách Československa
Zatímco nacistické Německo 14. března 1939 chystalo okupaci českých zemí, poslanci slovenského sněmu odhlasovali vznik Slovenského štátu. Co tomu předcházelo? 

Klenoty Koruny české

Hanácké Athény
Mezi nejkrásnější města České republiky bezpochyby patří moravská Kroměříž. Co všechno její historické centrum nabízí?

Ženy v historii

Zbožné dcery bratrovraha
Životní osudy dcer českého knížete Boleslava I., Doubravky a Mlady, ukazují, jak významnou roli mohly hrát ženy působící v blízkosti vládců raného středověku

Rozhovor

Hořké plody Velké války  
O frontových bojích první světové války a protirakouském odboji víme leccos ze školních lavic. Jak se ale žilo obyčejným lidem v zázemí a co se změnilo se vznikem ČSR?

Hospodářství

Valdštejnova terra felix
Vojevůdce a válečný podnikatel Albrecht z Valdštejna  byl také úspěšný hospodář. Proč jeho frýdlantské panství tak prosperovalo?

Rodokmen

Bůh, čest a vlast
Osm století historie rodu Kinských je zajímavou rekapitulací českých i středoevropských dějin. Pozoruhodná je též řada výjimečných žen z tohoto rodu

Archeologie

Malá venuše z Opavy
Nejen Věstonice, ale také Opava má teď svoji venuši. Je stará kolem 6 000 let a k jejímu nalezení došlo při stavbě opavského silničního obchvatu

Obrazem

Lesk a bída protektorátu
První měsíce nacistické okupace se mohly jevit jako pokračování druhé republiky. Co začátkem protektorátu tiskly revue Měsíc a Salon a populární Pestrý týden?

Češi za hranicemi

Český děkabrista Vranický
V prosinci 1825 se carští důstojníci pokusili svrhnout nového cara Mikuláše I. Do spiknutí děkabristů byl zasvěcen i Václav Vranický, carský plukovník původem z Prahy

Umění

Zakletý kraj
Most mohl být jedním z krásných historických sídel naší republiky. Proč se stal symbolem devastace a které další památky v okolí zasáhlo 20. a 21. století obzvláště citelně?

Jak se žilo

Potravní daň na čáře
Život v minulých stoletích provázely různé, nám dnes neznámé překážky. Jednou z nich byla i potravní daň neboli akcíz, která se vybírala mezi lety 1829–1942

Zpět na Tajemství české minulosti